Αποτελέσματα γραπτής εξέτασης για πλήρωση 31 θέσεων Εκπαιδευτικού Ψυχολόγου ΥΠΠΑΝ


Σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 11 Ιουνίου 2021:

Η Συμβουλευτική Επιτροπή για την πλήρωση τριάντα μίας (31) κενών μόνιμων θέσεων Εκπαιδευτικού Ψυχολόγου, Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33(4) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2020, δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης, κατά σειρά κατάταξης των υποψηφίων, που διεξήχθη στις 13 Φεβρουαρίου 2021 (θέσεις που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 27.9.2019 με αρ. γνωστοποίησης 806).

Σημειώνεται ότι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση θεωρούνται όσοι υποψήφιοι εξασφάλισαν συνολική βαθμολογία 50 μονάδες και άνω.

Α/Α

Αριθμός

Υποψηφίου

Ειδικό Θέμα (Βαθμός)

1

22

66,75

2

134

66

3

151

65,5

4

205

65,5

5

124

64,5

6

173

63,5

7

147

61,25

8

131

61

9

145

61

10

234

61

11

109

60,75

12

203

60,75

13

76

59,75

14

169

59,75

15

198

59,25

16

222

58,25

17

71

58

18

87

58

19

97

57,25

20

138

57,25

21

200

57,25

22

62

57

23

84

57

24

215

56,75

25

224

56,5

 

Α/Α

Αριθμός Υποψηφίου

Ειδικό Θέμα (Βαθμός)

26

227

55,25

27

7

54,75

28

80

54,5

29

119

54,5

30

155

54,5

31

129

54

32

34

53,75

33

179

53,75

34

210

53,75

35

70

53,25

36

133

53,25

37

162

53,25

38

75

53

39

164

53

40

175

53

41

202

52,5

42

113

52,25

43

226

52,25

44

239

52,25

45

24

51,75

46

56

51,75

47

85

51,75

48

54

51,25

49

14

51

50

47

51

 

 

Α/Α

Αριθμός

Υποψηφίου

Ειδικό Θέμα (Βαθμός)

51

13

50,75

52

50

50,75

53

154

50,5

54

69

50

55

111

50

56

185

50

57

209

50

58

130

48,75

59

158

48,5

60

135

48,25

61

142

48,25

62

231

48,25

63

235

48,25

64

103

47,5

65

232

47,5

66

59

47,25

67

152

47,25

68

193

47,25

69

120

47

70

112

46,25

71

46

46

72

96

46

73

127

46

74

148

46

75

166

45,5

76

146

45

77

153

45

78

17

44,25

79

36

44,25

80

53

44,25

81

197

44

82

102

43,75

83

57

43,5

84

160

43,5

85

39

43,25

86

150

43

87

2

42,75

88

159

42,25

89

213

42,25

90

91

42

 

Α/Α

Αριθμός

Υποψηφίου

Ειδικό Θέμα (Βαθμός)

91

123

42

92

37

41,75

93

74

41,75

94

99

41,75

95

122

41,25

96

212

41

97

9

40,5

98

186

40,5

99

220

40,5

100

73

40,25

101

117

40

102

132

40

103

188

40

104

116

39,75

105

248

39,75

106

190

39,5

107

191

39,5

108

93

39

109

31

38,75

110

143

38,25

111

105

38

112

182

38

113

35

37,25

114

58

36,5

115

161

36,5

116

240

35,5

117

72

35

118

45

34,75

119

51

34,25

120

26

33

121

8

32,25

122

11

31,75

123

65

31,25

124

115

31,25

125

12

30,75

126

141

30

127

125

22,75

128

49

22,5

129

144

22,5

130

29

13

Comments (0)

Add a new comment:


Newsletter


636