Συμμετοχή του ΥΠΠΑΝ σε συνέδριο του CARDET


«Ανάπτυξη Στρατηγικών Εκπαίδευσης Ενηλίκων: Τάσεις και Προτεραιότητες σε Κύπρο και Ευρώπη»

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) συμμετείχε σε συνέδριο που διοργάνωσε το Ερευνητικό Κέντρο CARDET με θέμα «Ανάπτυξη Στρατηγικών Εκπαίδευσης Ενηλίκων: Τάσεις και Προτεραιότητες σε Κύπρο και Ευρώπη», την Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2021, από τις 9:00 π.μ. μέχρι τη 1μ.μ., στο Αμφιθέατρο UNESCO του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Το συνέδριο είχε ως στόχο την παρουσίαση, διερεύνηση και ανάλυση δεδομένων, εξελίξεων και ευκαιριών στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και της διά βίου μάθησης στην Κύπρο και την Ευρώπη. Επίσης, ανέδειξε πολιτικές, πρωτοβουλίες και καλές πρακτικές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Σε αυτό συμμετείχαν διευθυντικό προσωπικό, εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές ενηλίκων, εκπρόσωποι κυβερνητικών οργανισμών και ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ενηλίκων στην Κύπρο, υπηρεσιακοί λειτουργοί του ΥΠΠΑΝ και άλλων Υπουργείων, ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι Μη Κυβερνητικών και Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών. Μέσα από τις εργασίες του συνεδρίου, προωθήθηκε η ανταλλαγή γνώσεων, απόψεων και εμπειριών μεταξύ εμπειρογνωμόνων, ερευνητών και επαγγελματιών από τον χώρο.

Ο Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, δρ Ηλίας Μαρκάτζιης στον χαιρετισμό του αναφέρθηκε στη σημασία που αποδίδει το ΥΠΠΑΝ στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και στη συστηματική προσπάθεια που καταβάλλεται για τη βελτίωση των δεξιοτήτων των ενηλίκων, μέσω πολιτικών και προγραμμάτων διά βίου μάθησης, με γνώμονα τόσο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής όσο και την αποσχολησιμότητα. Στη συνέχεια, έγινε παρουσίαση του έργου «DIMA 2.0: Ανάπτυξη Στρατηγικών Εκπαίδευσης Ενηλίκων», στο οποίο το ΥΠΠΑΝ αποτελεί ένα από τους εταίρους, από τον κ. Ανδρέα Γεωργίου, Διευθυντή του Innovade LI.  Παρουσιάστηκαν, επίσης, οι εξελίξεις της εκπαίδευσης ενηλίκων σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τη κα Tina Mavric, Συντονίστρια Έργων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Εκπαίδευση Ενηλίκων, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ευρώπη (EPALE) από τον κ. Μάριο Ζίττη (λειτουργό CARDET) και το Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ από τη Λειτουργό της Εθνικής Μονάδας ΕΥΡΥΔΙΚΗ, κα Χριστιάνα Χαπέρη.

Στο Συνέδριο έγινε επίσης παρουσίαση από τη λειτουργό του Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων, δρα Νικολέττα Ιωάννου, με θέμα «Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων – Δράσεις που προωθούν την Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Κύπρο». Στην παρουσίαση έγινε εκτενής αναφορά στο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων από την αρχή της λειτουργίας του, με ιδιαίτερη έμφαση στους στόχους του Έργου που υλοποιείται τα τελευταία δύο χρόνια. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκαν οι κύριοι στόχοι του που περιλαμβάνουν διαχρονικά την αύξηση της συμμετοχής ενηλίκων στη διά βίου μάθηση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ενηλίκων, κυρίως αυτών με χαμηλές δεξιότητες και προσόντα. Το υφιστάμενο έργο στοχεύει κυρίως στην αξιοποίησης της ψηφιακής τεχνολογίας από τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους των Επιμορφωτικών Κέντρων. Έγινε αναφορά στα παραδοτέα του Έργου, τα οποία περιλαμβάνουν την παραγωγή έξι διαδικτυακών μαθημάτων, διαμόρφωση ηλεκτρονικής πλατφόρμας Moodle εξ αποστάσεως μάθησης, επιμόρφωση των εκπαιδευτών και συλλογή καλών πρακτικών για ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων από διάφορους φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων στην Κύπρο.Περισσότερες πληροφορίες για το Έργο που υλοποιεί το ΥΠΠΑΝ για την προώθηση του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για την Εκπαίδευση Ενηλίκων υπάρχουν στην ιστοσελίδα http://www.moec.gov.cy/aethee.

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με μια ιδιαίτερα εποικοδομητική συζήτηση στρογγυλής τράπεζας στην οποία συμμετείχε ο Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης δρ Ηλίας Μαρκάτζιης, ο Προϊστάμενος των Επιμορφωτικών Κέντρων κ. Ανδρέας Τσολάκης και η λειτουργός του European Association for the Education of Adults κα Tina Mavric. Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε σημαντικά ζητήματα που απασχολούν σήμερα το πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως τα προσφερόμενα προγράμματα, τις ανάγκες των ενήλικων εκπαιδευομένων και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτών ενηλίκων.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


215