Θα αυξηθεί o αριθμός των σχολείων και των μαθητών που θα λάβουν μέρος στο ΔΡΑ.Σ.Ε.+


 Η ΟΕΛΜΕΚ δημιουργεί παραπλανητικές εντυπώσεις σχετικά με τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα αριθμού Λυκείων

Σχετικά με το Πρόγραμμα «Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης+» (ΔΡΑ.Σ.Ε.+) και σε απάντηση ισχυρισμών της ΟΕΛΜΕΚ, όπως προβάλλονται σε επιστολή ημερομηνίας 30/5/2022, η οποία δημιουργεί παραπλανητικές εντυπώσεις σχετικά με τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα αριθμού Λυκείων, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας σημειώνει τα εξής:

Το Πρόγραμμα ΔΡΑ.Σ.Ε.+ λειτουργεί για τη σχολική χρονιά 2021-2022 σε 170 σχολεία όλων των βαθμίδων (Δημόσια Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια και Τεχνικές Σχολές) με σημαντικά οφέλη για τους μαθητές. Πρόσφατα επικαιροποιήθηκαν τα κριτήρια για κατάταξη / ιεράρχηση των σχολείων και επιλογή αυτών που θα συμμετάσχουν για την επόμενη σχολική χρονιά, με στόχο τη συμμετοχή του 25% του μαθητικού πληθυσμού. Για τον σκοπό αυτό, με εγκύκλιο ημερομηνίας 18/2/2022, ζητήθηκε από όλα τα σχολεία όπως προβούν στην ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων στοιχείων μέχρι τις 4 Μαρτίου 2022.

Κατά τη διαδικασία κατάταξης των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης καταρτίστηκαν δύο κατάλογοι, ένας για τα Γυμνάσια και δεύτερος για τα Λύκεια, κατά αντιστοιχία με τον διαχωρισμό των Δημόσιων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων της Δημοτικής Εκπαίδευσης. Σε καμία περίπτωση δεν παρακάμφθηκε η κατάταξη στους δύο καταλόγους. Όχι μόνο δεν υπήρξε οποιαδήποτε σκοπιμότητα, κατά τη διαδικασία επιλογής, για αποκλεισμό συγκεκριμένων σχολείων, αλλά, αντίθετα, λήφθηκε πρόνοια ώστε σχολεία τα οποία συμμετείχαν για πρώτη φορά τη χρονιά 2021-2022 να συνεχίσουν να συμμετέχουν για ακόμα ένα χρόνο (2022-2023), προκειμένου να αποδώσει το Πρόγραμμα και να γίνουν εμφανείς οι ευεργετικές επιδράσεις του στα συγκεκριμένα παιδιά.

Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, τη σχολική χρονιά 2022-2023 θα αυξηθούν τόσο τα σχολεία όσο και ο συνολικός αριθμός μαθητών που θα λάβουν μέρος στο Πρόγραμμα ΔΡΑ.Σ.Ε.+. Συγκεκριμένα, θα λάβουν μέρος 31 Γυμνάσια - Λύκεια, έναντι 24 που συμμετέχουν τη φετινή χρονιά, με σύνολο μαθητών 11642 έναντι 9656.  
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1023