Εξεταστική διαδικασία με εύλογες προσαρμογές για υποψήφιο ΑμεΑ στις Παγκύπριες Εξετάσεις


Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας  σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε να προχωρήσει, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, στη διενέργεια εξεταστικής διαδικασίας με εύλογες προσαρμογές για υποψήφιο ΑμεΑ στις Παγκύπριες Εξετάσεις

Για την περίπτωση πρόσβασης υποψηφίου ατόμου με αναπηρία (ΑμεΑ) στο πανεπιστήμιο, με εφαρμογή προσαρμογών στις εξετάσεις και μετά και από τη χθεσινή σύσταση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) αποφάσισε όπως, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου διενεργηθεί ειδική εξεταστική διαδικασία με τις απαιτούμενες προσαρμογές, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του υποψηφίου, στο πλαίσιο των διαδικασιών πρόσβασης του 2022.

Για το σκοπό αυτό έχουμε αποταθεί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΑΝ προχωρούν ήδη σε σχετικές συνεννοήσεις με το Πανεπιστήμιο, με την επιδίωξη να καταστεί δυνατό να δημιουργηθούν τις επόμενες μέρες ειδικά εξεταστικά δοκίμια με «εύλογες προσαρμογές». Με συνεργασία της Υπηρεσίας Εξετάσεων του ΥΠΠΑΝ και του Πανεπιστημίου, αξιοποιώντας και την επιστημονική τεχνογνωσία πανεπιστημιακών που θα οριστούν από το Πανεπιστήμιο, μπορεί να διενεργηθεί τέτοια ειδική εξέταση για σκοπούς πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο. Σε περίπτωση επιτυχίας μπορεί να διατεθεί θέση από το Πανεπιστήμιο στη βάση των Κανονισμών που ισχύουν, νοουμένου ότι θα προσαρμοσθούν ανάλογα οι Κανόνες του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Όσον αφορά το γενικότερο θέμα και επειδή η υφιστάμενη νομοθεσία δεν προνοεί κάτι ανάλογο, το Υπουργείο Παιδείας ετοιμάζει πρόταση για τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας. Στόχος είναι να προβλέπεται η δυνατότητα, πέραν από τις «εύλογες διευκολύνσεις», να εξασφαλίζονται και «εύλογες προσαρμογές» για ΑμεΑ στις Παγκύπριες Εξετάσεις, με ταυτόχρονη διασφάλιση τόσο της διακρίβωσης των απαιτούμενων επαρκών γνώσεων έναντι της εξεταστέας ύλης και του Πίνακα Προδιαγραφών, χωρίς να μειώνεται και το επίπεδο της εξέτασης σε σχέση με το σύνολο των υποψηφίων, όσο και της αρχής της ίσης μεταχείρισης που θα πρέπει απαρέγκλιτα να ισχύει σε εξεταστικές δοκιμασίες συγκριτικού τύπου.
Comments (2)

 1. Andreana Apostolou :
  Jun 04, 2022 at 05:03 PM

  Είμαι μητέρα αυτιστικου τελειόφοιτου! Δώσαμε μάχες, ξεπεράσαμε εμπόδια και τώρα είμαστε στην τελική ευθεία για τις παγκυπριες! Μπράβο σε όλα τα παιδιά με αναπηρία η όχι που κατάφεραν να φτάσουν ως εδώ πάρα τις όλες δυσκολίες! Μπράβο και σε όσους πάλεψαν για τον Νικόλα! Ερώτηση προς τον υπουργό και το επιτελείο του: Οι νέες τροποποιήσεις και εύλογες προσαρμογές θα δοθούν σε όλα τα παιδιά με αναπηρία? Επειδή στην περίπτωση του γιου μας εκτός από τις βασικές "εύλογες" διευκολύνσεις, δυστυχώς δεν μας επιτρέπουν την παρουσία της συνοδού του μέσα στην αίθουσα της εξέτασης!... Και οι διακρίσεις συνεχίζονται... Αυτή την φορά με διαχωρισμό αναπηριων... Τα σχόλια δικά σας...

 2. Μιχάλης Μιχαηλίδης:
  Jun 05, 2022 at 01:17 PM

  Ενδεικτικές κατευθυντήριες αρχές για προσαρμογές σε εξετάσεις υπάρχουν στα Standards for Educational and Psychological Testing (έκδοση των οργανισμών Ψυχολογίας, Εκπαιδευτικής Έρευνας, και Μέτρησης στην Εκπαίδευση στις ΗΠΑ: APA, AERA & NCME, www.testingstandards.net/uploads/7/6/6/4/76643089/standards_2014edition.pdf).

  Στα Standards ορίζεται το τι συνιστά προσαρμογή (accommodation), μετατροπή (modification), ή εναλλακτική αξιολόγηση (alternate assessments). Συγκεκριμένες προσαρμογές (accommodations) σε ένα δοκίμιο, όταν αυτές δικαιολογούνται, όπως παραχώρηση επιπλέον χρόνου, ή εκτύπωση του γραπτού με μεγαλύτερη γραμματοσειρά, δεν επηρεάζουν τον κύριο σκοπό της αξιολόγησης της επίδοσης και γι' αυτό θεωρείται ότι οδηγούν σε βαθμολογίες συγκρίσιμες με το αρχικό δοκίμιο. Μετατροπές στη μορφή του δοκιμίου ή εναλλακτικές αξιολογήσεις θεωρείται ότι διαφοροποιούν την έννοια (construct) που αξιολογείται και γι’ αυτό δεν επιτυγχάνεται ισοτιμία με το αρχικό δοκίμιο.

  Για αντίστοιχες εξετάσεις όπως τα A Levels και τα SAT, παρόμοια θέματα έχουν αντιμετωπίσει και άλλοι οργανισμοί όπως το Cambridge Assessments (https://www.cambridgeinternational.org/Images/642194-cambridge-handbook-2022.pdf) και το College Board (https://accommodations.collegeboard.org/).


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


689