Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση Διευθυντή στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα


 Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας επιθυμεί να γνωστοποιήσει ότι υπάρχει άμεση ανάγκη για απασχόληση στη θέση Διευθυντή στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα.

2. Συνημμένα αποστέλλεται η ανακοίνωση στην οποία φαίνονται αναλυτικά τα καθήκοντα οι ευθύνες και τα προσόντα που απαιτούνται για τη θέση καθώς και το σχετικό Έντυπο Αίτησης.

3. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους όχι αργότερα από τις 24 Ιουνίου 2022 με συμπληρωμένο και το ειδικό έντυπο
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


953