Διορισμοί με δοκιμασία στη μόνιμη θέση Επιμελητή ΥΠΠΑΝ- Αφυπηρετήσεις


*Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη μόνιμη θέση Επιμελητή, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, από τις 2 Μαίου 2022, στα πλαίσια της διαδικασίας με αρ. φακ. 15.21.001.020.001.029.011:

Παναγιώτα Γεωργίου
Χρυσοβαλάντω Πατσίδου

*Η κ. Χρυστάλλα Κλείτου, Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός (με δοκιμασία), Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, διορίζεται με δοκιμασία στη μόνιμη θέση Επιμελητή, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, από τις 16 Μάϊου 2022, στα πλαίσια της διαδικασίας με αρ. φακ. 15.21.001.020.001.029.013.

*Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη μόνιμη θέση Επιμελητή, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, από τις 16 Μαίου 2022, στα πλαίσια της διαδικασίας με αρ. φακ. 15.21.001.020.001.029.013:

Θάλεια Νικολάου
Μαρία Μωυσέως
Παρασκευή Ιωάννου
Νικολέττα Λουκά-Φιλίππου
Εύρη Χαραλάμπους
Μαρία Αγαθαγγέλου
Μαρία Βυρίδου
Ευγενία Γεωργίου-Αντώρκα

Αφυπηρετήσεις

*Η κ. Άννα Θεοδούλου-Χαραλάμπους, μόνιμος Ανώτερος Επιμελητής, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2022, από τις 2 Ιουνίου 2022.

*Η κ. Άννα Σάντη-Παϊσάνου, μόνιμος Επιμελητής, 1ης Τάξης, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(δ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2022, από τις 11 Ιανουαρίου 2022.

*Η κ. Αικατερίνη Στυλιανού, μόνιμος Επιμελητής, 1ης Τάξης, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(α) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2022, από την 1η Ιουνίου 2022.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1380