Διευθετήσεις για την υποδοχή των παιδιών από την Ουκρανία στα δημόσια σχολεία


Η Κυπριακή Δημοκρατία, όπως και τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ παρέχει προστασία σε Ουκρανούς πολίτες που καταφθάνουν στο έδαφός της για περίοδο ενός έτους.

Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής και σε συνέχεια προηγούμενων δράσεων για την εκπαίδευση Ουκρανών υπηκόων, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) προβαίνει στις απαραίτητες διευθετήσεις για την εκπαίδευση μαθητών και μαθητριών από την Ουκρανία, σε όλες τις βαθμίδες για τη νέα σχολική χρονιά 2022-2023.

Συγκεκριμένα,  το ΥΠΠΑΝ:

- Καλεί όλα τα παιδιά να εγγραφούν, το συντομότερο, στα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας. Υπενθυμίζεται ότι η φοίτηση των μαθητών/τριών στα σχολεία είναι διά νόμου υποχρεωτική από την ηλικία των 4 χρονών και 8 μηνών (να έχουν συμπληρώσει αυτή την ηλικία πριν από την 1η Σεπτεμβρίου της χρονιάς που θα αρχίσει η φοίτηση) μέχρις ότου ο μαθητής/μαθήτρια συμπληρώσει τον γυμνασιακό κύκλο ή το 15ο έτος της ηλικίας του/της, οποιοδήποτε από τα δύο επισυμβεί πρώτο. Τα στοιχεία επικοινωνίας των Επαρχιακών Γραφείων επισυνάπτονται στο Παράρτημα Ι. Σημειώνεται ότι είναι σημαντικό να γίνει έγκαιρα η εγγραφή, ώστε να γίνει ο κατάλληλος προγραμματισμός.

- Γνωστοποιεί ότι όσα παιδιά είχαν εγγραφεί και φοιτήσει στα Δημόσια Σχολεία κατά τη σχολική χρονιά 2021-2022, ανεξαρτήτως επιπέδου γλωσσομάθειας της ελληνικής γλώσσας, θα συνεχίσουν κανονικά τη φοίτησή τους στα σχολεία όπου έχουν εγγραφεί.

- Πληροφορεί, επίσης, ότι σε απογευματινό χρόνο θα προσφέρονται σε συγκεκριμένα σχολεία ανά επαρχία, εντατικά μαθήματα ελληνικών και διευκολύνσεις για την εξ αποστάσεως παρακολούθηση του ουκρανικού εκπαιδευτικού προγράμματος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Στοιχεία Επικοινωνίας Επαρχιακών Γραφείων

ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

Eπαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας

Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου, Ακρόπολη, 1434 Λευκωσία

Τηλέφωνα: 22800901/662/920                         

Τηλεομοιότυπο: 22305126

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Eπαρχιακό Γραφείο Λεμεσού

Φραγκλίνου Ρούσβελτ 126,4ος όροφος, 3011 Λεμεσός

Τηλέφωνο: 25870280                        

Τηλεομοιότυπο: 25305601

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Eπαρχιακό Γραφείο Λάρνακας-Αμμοχώστου

Λεωφόρος Ελευθερίας 65, Ακίνητα Οικονόμου, 1ος όροφος, 7102 Αραδίππου

Τηλέφωνα: 24821350/358                    

Τηλεομοιότυπο: 24821380

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Eπαρχιακό Γραφείο Πάφου

Νεόφυτου Νικολαΐδη, Νέα Επαρχιακά Κυβερνητικά Γραφεία Πάφου, Κτίριο Δ΄, 8011 Πάφος

Τηλέφωνα: 26804512/513/514              

Τηλεομοιότυπο: 26306139

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

ΓΙΑ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας

Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου, Ακρόπολη, 1434 Λευκωσία

Τηλέφωνο: 22 806315

Τηλεομοιότυπο: 22 305507

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού

Φραγκλίνου Ρούσβελτ 126, Πολυκατοικία KIRZIS, 5ος όροφος, 3011 Λεμεσός

Τηλέφωνο: 25 820883, 25 820882

Τηλεομοιότυπο: 25 305622

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας-Αμμοχώστου

Λεωφόρος Ελευθερίας 45, Ακίνητα Οικονόμου, 1ος όροφος, 7102 Αραδίππου

Τηλέφωνο: 24 821358

Τηλεομοιότυπο: 24 813277

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Επαρχιακό Γραφείο Πάφου

Νεόφυτου Νικολαΐδη, Νέα Επαρχιακά Κυβερνητικά Γραφεία, Τ.Θ. 6077, 8100 Πάφος

Τηλέφωνο: 26 804516

Τηλεομοιότυπο: 26 911453

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


467