Διορίζονται ως Αναπληρωτές Διευθυντές Πολιτιστικών Υπηρεσιών στο Υφ. Πολιτισμού


Σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Οι πιο κάτω μόνιμοι Ανώτεροι Μορφωτικοί Λειτουργοί, Πολιτιστικές Υπηρεσίες, Υφυπουργείο Πολιτισμού, διορίζονται ως Αναπληρωτές Διευθυντές Πολιτιστικών Υπηρεσιών, επιπρόσθετα με τα καθήκοντα της θέσης τους, εκ περιτροπής, ανά δύο μήνες έκαστη, από 7 Ιουλίου 2022, με την ακόλουθη σειρά:

Ελένη Χριστοδουλίδου

Νάντια Στυλιανού
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


2228