Σεμινάριο εργαστηριακού τύπου από το ΥΠΑΝ και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών


Εκπαιδευτικό σεμινάριο εργαστηριακού τύπου με θέμα «Learning Environments where Modern Languages Flourish» συνδιοργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (European Centre for Modern Languages-ECML) στο Λύκειο Ακροπόλεως στη Λευκωσία. Το σεμινάριο διεξήχθη στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου 2022 και παρακολούθησαν 24 εκπαιδευτικοί που διδάσκουν γλώσσες στη Δημοτική, Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Στόχος ήταν η ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τις προκλήσεις και ευκαιρίες της αξιοποίησης της πολυγλωσσίας και της πολυπολιτισμικότητας στο δημόσιο σχολείο. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για την σπουδαιότητα και εμπλουτισμό της παιδαγωγικής πράξης με δραστηριότητες που προωθούν την πολυγλωσσία και την πολυπολιτισμικότητα. Εργάστηκαν, επίσης, στη δημιουργία ερευνητικών σχεδίων εργασίας (projects) με στόχο να αναπτύξουν ένα περιβάλλον μάθησης όπου μπορούν να ανθίσουν οι σύγχρονες γλώσσες. Στη συνέχεια, συζητήθηκαν σειρά συγκεκριμένων δράσεων, στο πλαίσιο των σύγχρονων μεθοδολογικών προσεγγίσεων, οι οποίες συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο δημόσιο σχολείο. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται η σύσταση ομάδων συζητήσεων για τα προτεινόμενα σχέδια συνεργατικής έρευνας, η σύνδεση με τη σχολική κοινότητα και την οικογένεια, όπως επίσης και η εμπλοκή όλων των άµεσα ενδιαφερόµενων φορέων σε πολυγλωσσικές και πολυπολιτισμικές δραστηριότητες.

Ζητήθηκε, επίσης, από όλους τους εκπαιδευτικούς να οριστικοποιήσουν το «σχέδιο δράσης» τους προς κοινοποίηση στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών.

Το διήμερο αυτό σεμινάριο απέσπασε τα ευμενή σχόλια των συμμετεχόντων, οι οποίοι εμπλούτισαν τις γνώσεις τους, αντάλλαξαν απόψεις με τους ειδικούς, και μοιράστηκαν ιδέες και εμπειρίες με τις ομάδες τους και την ολομέλεια.

Άννα-Μαρία Ανδρέου

Σύμβουλος Αγγλικών
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


197