Διαδικτυακά μαθήματα προς μαθητές/τριες σε μη σχολικό χρόνο. Τα δικαιώματα του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον


Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) υπενθυμίζει την έναρξη των διαδικτυακών μαθημάτων για μαθητές και μαθήτριες, αυτό το Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2023, από τις 11:00 π.μ. μέχρι τη 1:00 μ.μ., με θέμα: «Τα δικαιώματα του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον». Η συγκεκριμένη θεματική απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Λυκείου και θα είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο: http://bit.ly/3wFij3l

Η παρουσίαση θα προσφερθεί από τους Λειτουργούς του Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού: κ. Ελένη Κοτζιαμάνη και κ. Κώστα Κωνσταντίνου. Βασικός στόχος της παρουσίασης είναι να συμβάλει στην ενίσχυση της ενεργού πολιτότητας των συμμετεχόντων.  Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να εμπλακούν σε βιωματικές δραστηριότητες, μέσα από τις οποίες να αντιληφθούν τον τρόπο εφαρμογής των βασικών Αρχών της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού στο σχολικό περιβάλλον.  Συγκεκριμένα η παρουσίαση θα υλοποιηθεί μέσα από τρεις επιμέρους στόχους: (α) τη σύνδεση των δικαιωμάτων με τις καθημερινές ανάγκες του παιδιού, (β) την εφαρμογή της Αρχής της Συμμετοχής στο σχολικό πλαίσιο, και (γ) την αντίληψη ότι τα δικαιώματα είναι αναφαίρετα, αδιαίρετα και οικουμενικά.

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


280