Επικύρωση διορισμών Δασκάλων, Νηπιαγωγών


Σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδα της Παρασκευής 18 Μαΐου 2023:

- Ο διορισμός με δοκιμασία της πιο κάτω, από την 1η Σεπτεμβρίου 2017, στη μόνιμη θέση Δασκάλου, Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, επικυρώνεται:

Ροδοθέας Χατζηλουκά                                                                                                                                                           

- Ο διορισμός με δοκιμασία της πιο κάτω, από την 1η Σεπτεμβρίου 2020, στη μόνιμη θέση Δασκάλου, Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, επικυρώνεται:

Φρίντας-Ελευθερίας Κίτα                                                                                                                                                      

- Ο διορισμός με δοκιμασία της πιο κάτω, από την 1η Σεπτεμβρίου 2019, στη μόνιμη θέση Νηπιαγωγού, Σχολείων Προδημοτικής Εκπαίδευσης, επικυρώνεται:

Ναυσικάς Ελευθερίου                                                                                                                                                            

- Ο διορισμός με δοκιμασία της πιο κάτω, από την 1η Σεπτεμβρίου 2020, στη μόνιμη θέση Νηπιαγωγού, Σχολείων Προδημοτικής Εκπαίδευσης, επικυρώνεται:

Κωνσταντίας Γεωργίου
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


888