Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Έκπτωση διδάκτρων και διαχειριστικής χρέωσης για το 2013 – 2014


Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ότι «με την ψήφιση του Προϋπολογισμού του η Διοίκηση του Πανεπιστημίου κατανοώντας τις δυσκολίες που επέφερε η οικονομική κρίση, αποφάσισε την έκπτωση των διδάκτρων και της διαχειριστικής χρέωσης κατά 10% προς όλους τους φοιτητές, κατ’ εξαίρεση για το ακαδημαϊκό έτος 2013 – 2014». 
Συνεχίζοντας αναφέρει ότι:  

«Η πιο πάνω απόφαση αποτελεί συνέχεια προηγούμενων μέτρων που λήφθηκαν από το ΑΠΚΥ με στόχο την παροχή διευκολύνσεων προς τους φοιτητές του, όπως για παράδειγμα η απόφαση για την αποπληρωμή των διδάκτρων/διαχειριστικής χρέωσης σε δόσεις, η επιμήκυνση των χρονοδιαγραμμάτων καταβολής δόσεων κ.ά.
Το Πανεπιστήμιο καταβάλλει κάθε προσπάθεια, στο μέτρο του δυνατού, να βρίσκεται πάντοτε στο πλευρό των φοιτητών και να αφουγκράζεται τις ανάγκες τους αξιολογώντας στοχευμένα μέτρα για τη στήριξη και διευκόλυνσή τους. 
Για την ομαλή εφαρμογή της πιο πάνω απόφασης θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες του Λογιστηρίου ενεργοποιώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο: Οδηγίες Λογιστηρίου- Έκπτωση διδάκτρων/διαχειριστικής χρέωσης»

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


80