4η τηλεδιάλεξη Γλώσσα, Λογοτεχνία, Γραμματισμοί ΑΚΠΥ: Προσδιορίζοντας τον λογοτεχνικό γραμματισμό

19 Απρ 2021 - 09:40


Διαδικτυακή Παρουσίαση εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακού Προγρ. «Θεατρικές Σπουδές» ΑΠΚΥ

18 Απρ 2021 - 10:42


Πολιτισμός για το τώρα, το πριν, το μετά και το πάντα

17 Απρ 2021 - 16:31


Στην Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής Ελλάδος ο Ακαδημαϊκός ΑΠΚΥ Ευάγ. Πρωτοπαπαδάκης

16 Απρ 2021 - 12:52


«Άγχος Εξετάσεων: Πώς να το διαχειριστώ» Ανοικτό διαδικτυακό σεμινάριο από το ΑΠΚΥ

15 Απρ 2021 - 10:28
Ο ‘χώρος’ ως πόρος: Γεμίζοντας (ή μήπως όχι) το κενό

13 Απρ 2021 - 14:12


Τηλεδιάλεξη ΑΠΚΥ: Η πορεία προτυποποίησης της πρώιμης Νέας Ελληνικής,16ος-17ος αιώνας

13 Απρ 2021 - 09:27


Συμμετοχή ΑΠΚΥ στη Διαδικτυακή Έκθεση Κυπριακών Πανεπιστημίων

12 Απρ 2021 - 12:39


«Χρήμα και σκέψη στην αρχαία Ελλάδα: Όμηρος, φιλοσοφία, τραγωδία»

12 Απρ 2021 - 10:22

Newsletter