Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει και υποστηρίζει τη «Βραδιά του Ερευνητή» 2022

26 Σεπ 2022 - 10:15


Αιτήσεις για 2 κενές μόνιμες θέσεις Β. Γραμματειακού Λειτουργού στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

24 Σεπ 2022 - 11:36


Αιτήσεις για 1 κενή μόνιμη θέση Βοηθού Μηχανογράφησης στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

24 Σεπ 2022 - 11:24


ΑΠΚΥ: Αιτήσεις για μία κενή μόνιμη θέση Λειτουργού Πανεπιστημίου, 3

23 Σεπ 2022 - 11:10


ΑΠΚΥ: Αιτήσεις για μία κενή μόνιμη θέση Λειτουργού Πανεπιστημίου, 3

23 Σεπ 2022 - 11:10


ΑΠΚΥ: Αιτήσεις για μόνιμη θέση Λειτουργού Πανεπιστημίου, 2

23 Σεπ 2022 - 11:01


ΑΚΠΥ: Αιτήσεις για κενή μόνιμη θέση Λειτουργού Πανεπιστημίου

23 Σεπ 2022 - 10:29


Δημόσια διάλεξη ΑΠΚΥ: How a growth mindset enhances leadership quality

22 Σεπ 2022 - 18:54


Χρηματοδότηση Επιχειρηματικών Προτάσεων μέσω του Ευρωπαϊκού Έργου U-SOLVE

22 Σεπ 2022 - 10:18


Eρευνητικό έργο ΑΠΚΥ για προσαρμογή του γεωργικού τομέα στις κλιματικές αλλαγές σε ευρωπαϊκό επίπεδο

22 Σεπ 2022 - 10:09


Newsletter