Νέο βιβλίο του Καθηγητή του ΑΠΚΥ Μιχαλίνου Ζεμπύλα


Critical Human Rights Education: Advancing social-justice-oriented educational praxes

Η συνεργασία του δρος. Μιχαλίνου Ζεμπύλα, Καθηγητή Επιστημών της Αγωγής στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με τον Dr. André Keet, Διευθυντή του Critical Studies in Higher Education Transformation (CriSHET) στο Nelson Mandela University της Νοτίου Αφρικής, κατέληξε στην έκδοση ενός νέου πονήματος με τίτλο «Critical Human Rights Education: Advancing social-justice-oriented educational praxes».

Σε αυτό οι συγγραφείς καταθέτουν την πεποίθησή τους ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα ως «απόλυτες αλήθειες» σπανίως εξετάζονται κριτικά και επομένως δεν μπορούν να προκύψουν παραγωγικές ερμηνείες για την κατανόηση και τη εφαρμογή τους σε έναν κόσμο, όπου οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι όχι μόνο συνεχείς, αλλά δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν. Με το σκεπτικό αυτό επιχειρούν την κριτική διερεύνηση της ιστορίας και ανάπτυξης της εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και των δυνατοτήτων αναθεώρησής της υπό το πρίσμα σύγχρονων και παλαιότερων θεωριών και πρακτικών.

Το βιβλίο καλλιεργεί μια κριτική αντίληψη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εκπαίδευση και επανεξετάζει την προώθηση των εκπαιδευτικών πρακτικών με βάση την κοινωνική δικαιοσύνη. Επικεντρώνεται στους τρόπους, με τους οποίους τα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της φιλοσοφίας και της εκπαίδευσης μπορούν να συγκεραστούν θεωρητικά και πρακτικά στην εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το σύγγραμμα αποτελεί ένα εξαιρετικό πεδίο αναφοράς για ακαδημαϊκούς, σπουδαστές και ερευνητές στους τομείς της Εκπαίδευσης, της Φιλοσοφίας και της Κοινωνιολογίας.

Το βιβλίο είναι διαθέσιμο από τον εκδοτικό οίκο Springer σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

 Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

386