Εναρκτήρια συνάντηση του ερευνητικού έργου PLAY (Play, Learn, fight back AnxietY)


Στο Πανεπιστήμιο Πατρών (28-29 Νοεμβρίου 2019) πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του ερευνητικού έργου «PLAY: Play, Learn, fight back AnxietY», στο οποίο συμμετέχει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου με το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και επικεφαλής της ερευνητικής του ομάδας τον Καθηγητή Θανάση Χατζηλάκο

Το “PLAY” στοχεύει στην ανάπτυξη και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας παιγνιώδους τρισδιάστατου εικονικού περιβάλλοντος για τη μέτρηση και αντιμετώπιση του άγχους των φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και ενηλίκων). Το φοιτητικό άγχος (με κύριες αιτίες την πίεση για αριστεία, τις εξετάσεις και το επαγγελματικό μέλλον) είναι πλέον αναγνωρισμένο πρόβλημα με ευρείες διαστάσεις στα πανεπιστήμια που συχνά έχουν ειδικές μονάδες ψυχολογικής υποστήριξης.

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με φοιτητές διαφορετικούς από τους συνήθεις (εργαζόμενους, οικογενειάρχες, με μέση ηλικία 35+) συχνά σε κρίσιμη προσπάθεια στροφής στην καριέρα τους, περιμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα του έργου.

Το διετές έργο έλαβε χρηματοδότηση ύψους 250.000 Ευρώ περίπου από το πρόγραμμα Erasmus+ Στρατηγικές Συμπράξεις. Συντονίζει το Πανεπιστήμιο Πατρών και συμμετέχουν ως εταίροι, πέραν του ΑΠΚΥ, οι εξής φορείς: η εταιρία OptionsNet στην Πάτρα, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Παιδικής Εκπαίδευσης και Ψυχολογίας (ICEP Europe) στην Ιρλανδία και το Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο ISMAI στην Πορτογαλία.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter221