Συνάντηση της ηγεσίας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου με τον Προδρόμου


Η αναπτυξιακή πορεία του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ), οι στρατηγικές επιδιώξεις του για την επόμενη τριετία και η συμβολή του στον στόχο της Πολιτείας να καταστεί η Κύπρος περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας βρέθηκαν, την Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2020, στο επίκεντρο της πρώτης συνάντησης της ηγεσίας του ΑΠΚΥ με τον νέο υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), κ. Πρόδρομο Προδρόμου.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του ΑΠΚΥ, κ. Χαράλαμπος Προύντζος και ο Πρύτανης, Καθηγητής Σωκράτης Κάτσικας, ενημέρωσαν τον υπουργό για τα έως τώρα επιτεύγματα του ΑΠΚΥ, το οποίο έχει πετύχει να καταξιωθεί ως μια αξιόπιστη ακαδημαϊκή επιλογή και να εδραιώσει την παρουσία του στο ακαδημαϊκό γίγνεσθαι της Κύπρου και του ελληνικού χώρου ευρύτερα με πληθώρα προγραμμάτων σπουδών σε εύρος διεπιστημονικών αντικειμένων. Τόνισαν ακόμη, ότι με βάση τον στρατηγικό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου και λαμβάνοντας υπόψιν όλες τις παραμέτρους της εκπαιδευτικής αγοράς, το ΑΠΚΥ επενδύει πλέον στην εξωστρέφειά του, στην προσέλκυση φοιτητών εκτός του ελληνόφωνου χώρου με αγγλόφωνα προγράμματα σπουδών, στη σύνδεση με την αγορά εργασίας, αλλά και στην εδραίωση του ρόλου του ως φορέας δια βίου μάθησης και επαγγελματικής κατάρτισης. Ειδική αναφορά έγινε στην ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης του ΑΠΚΥ από την Πολιτεία με ανθρώπινο δυναμικό και οικονομικούς πόρους, αφού, όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε, «το ΑΠΚΥ είναι σε θέση να ανταποκρίνεται ευέλικτα στις ανάγκες της κοινωνίας, της οικονομίας και της Πολιτείας ως το μοναδικό πανεπιστήμιο της χώρας που προσφέρει προγράμματα σπουδών και κατάρτισης αποκλειστικά εξ αποστάσεως, παρέχοντας σε κάθε πολίτη την ευκαιρία να ενισχύει την επαγγελματική και προσωπική του εξέλιξη, χωρίς χωροχρονικούς περιορισμούς ή άλλες εγγενείς ή επίκτητες δυσκολίες πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας υπογράμμισε την καθολική στήριξη της Κυβέρνησης στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση και την έρευνα και σημείωσε την ετοιμότητα του υπουργείου του να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη του ΑΠΚΥ μέσα από τη συζήτηση συγκεκριμένων δράσεων και προτάσεων της Διοίκησης του Πανεπιστημίου. «Η στήριξη της ανάπτυξης των κυπριακών πανεπιστημίων γενικότερα, αλλά και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και κατάρτισης που παρέχει το ΑΠΚΥ ειδικότερα, πρέπει να θεωρείται δεδομένη», σημείωσε ο κ. Προδρόμου, τονίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας του ΥΠΠΑΝ και των πανεπιστημίων της χώρας με στόχο την προσέλκυση ξένων φοιτητών και την αναβάθμιση των παρεχόμενων προγραμμάτων σπουδών, ώστε η Κύπρος να καταστεί περιφερειακό κέντρο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και να βελτιωθεί πολύπλευρα η παιδεία του τόπου μας.

Στη συνάντηση, στην οποία παρέστησαν ο Γενικός Διευθυντής και η Διευθύντρια Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠΠΑΝ και μέλη του Συμβουλίου και της Συγκλήτου του ΑΠΚΥ, αναδείχθηκαν θέματα που άπτονται της εύρυθμης λειτουργίας και περαιτέρω ανάπτυξης του Πανεπιστημίου, όπως οι νέες πηγές χρηματοδότησης, η συνέργεια με τα άλλα δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια της χώρας, η ενίσχυση της έρευνας και το κτιριολογικό πρόγραμμα του ιδρύματος.

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter377