Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Προκήρυξη Θέσεων Ειδικού Επιστήμονα για το ερευνητικό έργο LIFEIP Physis


 To Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστήμονα για πλήρη ή μερική απασχόληση στο ερευνητικό έργοLIFE IP Physis: Managing the Natura 2000 network in Cyprus and shaping a sustainable future”.

Το LIFE IP Physis χαρτογραφεί οικότοπους σε περιοχές Natura 2000 της Κύπρου. Το δίκτυο Natura 2000 είναι το μεγαλύτερο συντονισμένο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών στο κόσμο, που προστατεύει τους πλέον σημαντικούς οικότοπους και είδη χλωρίδας και πανίδας της Ευρώπης.

Η σχετική προκήρυξη με αναλυτικές πληροφορίες για τις θέσεις είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στο www.ouc.ac.cy. Καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων είναι η 3η Οκτωβρίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Καθηγητή Γιάννη Βογιατζάκη ([email protected]) ή με την Μονάδα Έρευνας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected] ή στο τηλέφωνο 00357-22411692.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter321