ΑΠΚΥ: Προκήρυξη Θέσεων Μελών Σ.Ε.Π. για τα ακαδημαϊκά έτη 2021-22, 2022-23 & 2023-24


Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), δημόσιο πανεπιστήμιο και το μοναδικό στη χώρα που προσφέρει σπουδές αποκλειστικά εξ αποστάσεως, προκήρυξε για πλήρωση με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, θέσεις για μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) για τα ακαδημαϊκά έτη  2021-2022, 2022-2023 & 2023-2024, στα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών που προσφέρει. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΑΠΚΥ στον σύνδεσμο https://recruitment.ouc.ac.cy/applyΚαταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021, στις 13.00 μ.μ.

Η γλώσσα διδασκαλίας και επικοινωνίας είναι η ελληνική ή/και η αγγλική γλώσσα ανάλογα με το Πρόγραμμα Σπουδών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για διαδικαστικά θέματα με τον Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού στο [email protected]
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

495