Με το πρότυπο Sound Industrial Relations 2014 (SIR2014) πιστοποιήθηκε το ΑΠΚΥ


Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), δημόσιο πανεπιστήμιο και το μοναδικό στην Κύπρο που προσφέρει σπουδές αποκλειστικά εξ αποστάσεως, πιστό στη δέσμευσή του για ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή της κυπριακής εργατικής νομοθεσίας και πρακτικής, πιστοποιήθηκε με το πρότυπο SoundIndustrialRelations 2014 (SIR2014) από την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων.

Το εν λόγω πρότυπο απονέμεται, στο πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ε.Ε. με τίτλο «Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις, Σύγχρονες Επιχειρήσεις», σε οργανισμούς που εφαρμόζουν βέλτιστες πρακτικές, μεταξύ άλλων, σε θέματα εφαρμογής και προώθησης υγιών εργασιακών σχέσεων, ασφάλειας και υγείας στην εργασία, ορθής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, ισότητας στην απασχόληση κ.ά.  Η πιστοποίηση του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου με το πρότυπο SIR2014 επιβεβαιώνει την επικέντρωσή του σε θέματα εργατικού δικαίου και αποτελεσματικής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού του.

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

126