Διάλεξη Κ. Βασιλείου, για το Μεταπτυχιακό του ΑΠΚΥ Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος


Την Επίτροπο Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Κλέλια Βασιλείου, φιλοξενεί το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021 στον 4ο Κύκλο της Σειράς εξειδικευμένων διαλέξεων σε θέματα Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Μηχανικής Περιβάλλοντος και Χημικής Μηχανικής, που διοργανώνει το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος». Η ανοιχτή στο κοινό τηλεδιάλεξη της Επιτρόπου έχει τίτλο «Βιοποικιλότητα και οικοσυστημικές υπηρεσίες» και θα μεταδοθεί διαδικτυακά (ώρα έναρξης 18:00) μέσω των εργαλείων τηλεκπαίδευσης του ΑΠΚΥ στον σύνδεσμο https://tinyurl.com/y3t8h2cy.

Η Επίτροπος Περιβάλλοντος θα αναφερθεί στη «βιοποικιλότητα», όρος που εντοπίζεται όλο και περισσότερο στην καθημερινότητά μας και σε οδηγίες, κανονισμούς, υποχρεώσεις και νομοθετικά πλαίσια, διότι αφορά στην ποικιλία της ζωής σε όλες τις μορφές και σε όλα τα επίπεδα οργάνωσής της. Τη βιοποικιλότητα συνδέει με τις λεγόμενες «οικοσυστημικές υπηρεσίες», τις υπηρεσίες δηλαδή που υποστηρίζονται από τα οικοσυστήματα της γης –το φυσικό περιβάλλον– και ωφελούν τον άνθρωπο, συμβάλλοντας στην ευημερία του. Εστιάζοντας την τηλεδιάλεξή της στην κυπριακή πραγματικότητα, η κ. Βασιλείου θα επικεντρωθεί σε διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες και παραμέτρους του περιβάλλοντος –γεωργική καλλιέργεια, κτηνοτροφία, δασικός πλούτος, υδάτινοι πόροι, ποικιλία ειδών χλωρίδας και πανίδας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας– άρρηκτα συνδεδεμένες με τη διατήρηση, την ενίσχυση και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημικών υπηρεσιών και εν τέλει την ανθρώπινη υγεία και ευημερία. Στόχος, σύμφωνα με την Επίτροπο Περιβάλλοντος, είναι οι ανθρώπινες παρεμβάσεις και οι περιβαλλοντικές πρακτικές να ενυπάρχουν σε μια ισορροπία, ώστε το κέρδος να υπερισχύει των απωλειών, να ευνοείται η προσαρμοστικότητα των ειδών (περιλαμβανομένου και του ίδιου του ανθρώπου) και να ενισχύεται η αειφόρος ανάπτυξη.

Η Κλέλια Βασιλείου διορίστηκε Επίτροπος Περιβάλλοντος στις αρχές Δεκεμβρίου του 2019. Διετέλεσε Αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος (2018-2019), Διευθύντρια της Αναπτυξιακής Εταιρείας Τροόδους (2009-2018), Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Δασικών Βιομηχανιών Κύπρου, Αντιπρόεδρος του Troodos Tourism Board και αντιπρόσωπος στο Συμβούλιο της Ευρώπης για το Σχέδιο EDEN Destinations of Excellence για το Τρόοδος και την περιοχή Πιτσιλιάς. Από το 2003 μέχρι το 2009 εργάσθηκε σε διάφορες θέσεις στον ιδιωτικό τομέα και κατέγραψε, επίσης, εμπειρία σε θέματα πολιτικής επικοινωνίας και marketing.

Την ευθύνη του 4ου Κύκλου της Σειράς των εξειδικευμένων διαλέξεων έχουν τα δύο ερευνητικά εργαστήρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος» του ΑΠΚΥ, α) το Εργαστήριο Διαχείρισης Χερσαίων Οικοσυστημάτων με διευθυντή τον Καθηγητή Γιάννη Βογιατζάκη και β) το Εργαστήριο Χημικής Μηχανικής & Μηχανικής Αειφορίας με διευθυντή τον Επίκουρο Καθηγητή Αντώνη Ζορπά.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

209