Μέχρι 18 Ιανουαρίου η υποβολή αιτήσεων για ΣΕΠ στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου


Τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 στις 13:00 μ.μ. ολοκληρώνεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για πλήρωση –με συμβάσεις ορισμένου χρόνου- θέσεων για μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) για τα ακαδημαϊκά έτη  2021-2022, 2022-2023 & 2023-2024 στα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών που προσφέρει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ).

Το ΑΠΚΥ είναι δημόσιο πανεπιστήμιο και το μοναδικό στη χώρα που προσφέρει σπουδές αποκλειστικά εξ αποστάσεως. Η γλώσσα διδασκαλίας και επικοινωνίας είναι η ελληνική ή/και η αγγλική γλώσσα ανάλογα με το Πρόγραμμα Σπουδών.

Η υποβολή των αιτήσεων για τις θέσεις Σ.Ε.Π. γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του Ιδρύματος στον σύνδεσμο https://recruitment.ouc.ac.cy/apply. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για διαδικαστικά θέματα με τον Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού στο [email protected]

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

334