Το ΑΠΚΥ έλαβε τον Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus για την περίοδο 2021-2027


Τον Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus (Erasmus Charter for Higher Education) για την περίοδο 2021-2027 εξασφάλισε το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) μετά από την αξιολόγηση σχετικής αίτησης, η οποία βαθμολογήθηκε με 100/100 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η διασφάλιση του Χάρτη Erasmus αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και είναι σημαντική  διότι o Χάρτης αυτός καθορίζει το γενικό πλαίσιο ποιότητας για τις ευρωπαϊκές και διεθνείς δραστηριότητες συνεργασίας, τις οποίες μπορεί να πραγματοποιήσει στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ). Είναι, επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση για όλα τα ΑΕΙ, τα οποία λειτουργούν σε χώρα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα και επιθυμούν να προσφέρουν στα μέλη της πανεπιστημιακής τους κοινότητας ευκαιρίες κινητικότητας, να υποβάλουν αιτήσεις για πολυμερή σχέδια, δίκτυα ή/και άλλες αποκεντρωμένες ή κεντρικές δράσεις και να συνεργασθούν με άλλα ιδρύματα για την καινοτομία και τις ορθές πρακτικές στο πλαίσιο του Προγράμματος.

 

Open University of Cyprus has been awarded the Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027

The Open University of Cyprus (OUC) has been awarded the new Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) for the period 2021-2027, following the successful evaluation (100/100 score) of its relevant application by the European Commission. The award of ECHE is important for the University’s internationalization agenda, in particular because it supports the implementation of quality student and staff mobility and multilateral cooperation with foreign Universities and Research Centers.

The Erasmus Charter sets the general quality framework for European and international cooperation activities, which can be carried out in the context of the Erasmus+ Programme by a Higher Education Institution. ECHE is a prerequisite for all HEIs located in countries participating in the Programme, wishing to apply for the various calls of Erasmus+, including mobility actions, multilateral projects, networks and other capacity building projects
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

218