Κενές θέσεις Ερευνητικού Προσωπικού στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου


To Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), στο πλαίσιο των ερευνητικών δραστηριοτήτων του, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση κενών θέσεων ερευνητικού προσωπικού μερικής απασχόλησης σε δύο (2) ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Erasmus+:

  • ·Μία (1) θέση για μερική απασχόληση στο ερευνητικό έργο «PLAY: Play, Learn, fight back AnxietY». Το έργο PLAY στοχεύει στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός εικονικού μαθησιακού τρισδιάστατου περιβάλλοντος (3D Virtual World) με καινοτόμα στοιχεία gamification, που θα επιτρέπει στους φοιτητές πανεπιστήμιων να προετοιμάζονται για τις διάφορες ακαδημαϊκές δραστηριότητες με τέτοιο τρόπο που να μειώνει το άγχος και να διεγείρει την πνευματική λειτουργία τους.
  • Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα για μερική απασχόληση στο ερευνητικό έργο «I_AM: InclusiveeducationusingAnimationandMultimedia». Το έργο I_AM στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων για πλήρη ενσωμάτωση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες στη σχολική εκπαίδευση και κατ’ επέκταση στην προώθηση της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς.

Οι αιτήσεις για κάθε θέση, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο https://recruitment.ouc.ac.cy/apply μέχρι την Τρίτη 23 και την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021 αντίστοιχα.

Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικά τις προκηρύξεις για τις θέσεις θα βρει κάθε ενδιαφερόμενος στον ιστοχώρο του ΑΠΚΥ: www.ouc.ac.cy

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


566