ΑΠΚΥ: Σύμπραξη σε ερευνητικό έργο για την ανάπτυξη των θαλάσσιων μεταφορών και της ναυτιλίας


«Maritime Cognitive Decision Support System»

Στη βάση των συνεχιζόμενων προόδων στην Τεχνητή Νοημοσύνη, τα γνωστικά συστήματα (cognitive systems), εφοδιασμένα με γνωσιακές δεξιότητες και συλλογική ευφυία, έχουν πλέον δυνατότητες και προοπτικές αξιοποίησης που ξεπερνούν τα όρια βιομηχανικών ή εργαστηριακών περιβαλλόντων. Ακριβώς αυτή η βέλτιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των γνωστικών συστημάτων προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας στους τομείς των θαλάσσιων μεταφορών και της ναυτιλίας είναι ο στόχος του ερευνητικού έργου «Maritime Cognitive Decision Support System (MARI-Sense)», στο οποίο συμμετέχει το Εργαστήριο Υπολογιστικής Νόησης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ) με επιστημονικό υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Λοΐζο Μιχαήλ.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου MARI-Sense, το ΑΠΚΥ δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση τριών (3) θέσεων Ερευνητών / Προγραμματιστών (Research Scientists, Research Assistants, Developers) ως τις 29 Μαρτίου 2021.

Η ερευνητική πρόταση για το MARI-Sense, η οποία εξασφάλισε χρηματοδότηση 1 εκ. Ευρώ από το Πρόγραμμα Restart 2016-2020 του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, στοχεύει στις δυνατότητες ενσωμάτωσης και προσαρμογής υφισταμένων γνώσεων και εφαρμογών σε γνωστικά συστήματα για την έξυπνη διαχείριση των περιορισμένων δυνατοτήτων και πόρων της Κύπρου αναφορικά με την ανάπτυξη και διατήρηση υψηλών επιπέδων δραστηριότητας του θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού, των θαλάσσιων μεταφορών και της ναυτιλίας. Συγκεκριμένα, η κοινοπραξία του έργου αναπτύσσει ένα γνωστικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για τον σχεδιασμό και την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών στη θάλασσα, τον σχεδιασμό θαλάσσιων δραστηριοτήτων και τον αποτελεσματικό θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Δευτερεύων στόχος αποτελεί η διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και η έξυπνη, αειφόρος και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε στις αρχές του 2020 και σ’ αυτό συμπράττουν το Ερευνητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (συντονιστής), το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το KIOS Research and Innovation Center of Excellence (Πανεπιστήμιο Κύπρου), το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Laboratory for Underwater Systems and Technologies (University of Zagreb), η Cyprus Subsea Consulting and Services C.S.C.S. Ltd, η PHOEBE Research and Innovation Ltd, η T.C. Geomatic Ltd, η Algolysis Ltd, το Cyprus Research and Innovation Center Ltd, η AI ZERO CALIBER LTD, η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων, ο Ναυτικός Όμιλος Λεμεσού και το Υπουργείο Άμυνας.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


181