Νέος συλλογικός τόμος με συνεπιμέλεια του Καθηγητή Μιχαλίνου Ζεμπύλα


«Higher Education Hauntologies: Living with Ghosts for a Justice-to-come»

Ο συλλογικός τόμος «Higher Education Hauntologies: Living with Ghosts for a Justice-to-come» είναι αποτέλεσμα της ερευνητικής συνεργασίας του Μιχαλίνου Ζεμπύλα, Καθηγητή Θεωρίας της Παιδείας και Αναλυτικών Προγραμμάτων στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, της Vivienne Bozalek (University of the Western Cape), του Siddique Motala (University of Cape Town) και της Dorothee Hölscher (Griffin University). Στο βιβλίο τους οι συγγραφείς εξετάζουν την ανώτατη εκπαίδευση υπό το πρίσμα των ‘φαντασμάτων’ του παρελθόντος, αλλά και του παρόντος (αποικιοκρατία, απαρτχάιντ, ρατσισμός, φυλετική βία, νεοφιλελεύθερος καπιταλισμός), καθώς και της φιλοσοφίας του Derrida για τη δικαιοσύνη-που-θα-έρθει (justice-to-come) και συζητούν πώς αναδιαμορφώνεται και επαναπροσδιορίζεται ο ρόλος  των πανεπιστημίων μέσα από την απαίτηση για αποαποικιοποίηση. 

Οι συγγραφείς, με στραμμένο το ενδιαφέρον τους στις ανησυχίες για διαιώνιση των κοινωνικών ανισοτήτων μέσα από την τριτοβάθμια εκπαίδευση και το όραμα για κοινωνική δικαιοσύνη, συμβάλλουν στο διάλογο σχετικά με τις επιστημολογικές, ηθικές, οντολογικές και πολιτικές επιπτώσεις των ‘φαντασμάτων’ που κουβαλά το κάθε συγκείμενο στον πολιτικό σχεδιασμό και τις παιδαγωγικές πρακτικές/αναλυτικά προγράμματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Το σύγγραμμα, που κυκλοφόρησε από τον οίκο Routledge, αποτελεί ένα εξαιρετικό πεδίο αναφοράς για ακαδημαϊκούς, ερευνητές και φοιτητές στα πεδία της Εκπαίδευσης, της Κοινωνικής Δικαιοσύνης και εν γένει των Κοινωνικών Επιστημών, που τους απασχολούν θέματα μετανθρωπισμού (‘post-humanism’), νέων τύπων υλισμού (‘new materialism’), κοινωνικής δικαιοσύνης στην εκπαίδευση, θεωρίας της παιδείας και εκπαιδευτικής πολιτικής.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

157