Τηλεδιάλεξη ΑΠΚΥ: Η πορεία προτυποποίησης της πρώιμης Νέας Ελληνικής,16ος-17ος αιώνας


Το θέμα «Η πορεία προτυποποίησης της πρώιμης Νέας Ελληνικής (16ος-17ος αιώνας)» θα αναπτύξει η Ελένη Καραντζόλα, Καθηγήτρια Γλωσσολογίας στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021, στις 19:30. Η τηλεδιάλεξη εντάσσεται στον 2ο Κύκλο τηλεδιαλέξεων «Γλώσσα, Λογοτεχνία, Γραμματισμοί», τον οποίο διοργανώνει τοΜεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ), και θα μεταδοθεί ζωντανά και διαδικτυακά μέσω των εργαλείων τηλεκπαίδευσης του ΑΠΚΥ στον σύνδεσμο https://tinyurl.com/w83nj23j.  

Η τηλεδιάλεξη εστιάζει στην προτυποποίηση της πρώιμης Νέας Ελληνικής γλώσσας σε γραμματικές, έντυπες εκδόσεις και χειρόγραφα και στην ιδεολογική πρόσληψή της. Η Ελένη Καραντζόλα διδάσκει Ιστορία της Eλληνικής Γλώσσας και Γλωσσική Πολιτική στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Εστιάζει τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα στη δημώδη ελληνική της εποχής της τουρκοκρατίας και βενετοκρατίας (16ος-17ος αι.), στις θεωρίες γλωσσικής επαφής και γλωσσικής αλλαγής, στα συστήματα γραφής και στη γλωσσική πολιτική, με έμφαση στους γραμματισμούς και την εκπαίδευση ενηλίκων/διά βίου μάθηση. Εργάστηκε ως ερευνήτρια στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (1996-2001) σε θέματα ιστορίας της ελληνικής γλώσσας και γλωσσικής πολιτικής και από το 2008 είναι Διευθύντρια του Εργαστηρίου Γλωσσολογίας ΝΑ Μεσογείου, στο πλαίσιο του οποίου έχει συστήσει «Δίκτυο Γραμματισμού» και ομάδα μελέτης της πρώιμης νεοελληνικής. Έχει διατελέσει επιστημονική συνεργάτρια της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων, του Δικτύου Σχολικής Καινοτομίας, του Institute of Education της Unesco και είναι μέλος του International Research Network for Learning and Multiliteracies. Διετέλεσε Γενική Γραμματέας Διά Βίου Μάθησης του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (07/2012-07/2013). Από τον Σεπτέμβριο του 2017 είναι μέλος της επιτροπής του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την αναμόρφωση της λειτουργίας των τάξεων υποδοχής. Το συγγραφικό της έργο περιλαμβάνει μονογραφίες και επιμέλεια συλλογικών τόμων, όπως Η γλωσσική εκπαίδευση των ελλήνων μεταναστών στην Ευρώπη (1997, επιμ. με Α.Φ. Χριστίδη, τρίγλωσση έκδοση), Γλωσσική ετερότητα στην Ελλάδα (2001, με Λ. Εμπειρίκο κ.ά.), Γλωσσική αλλαγή (2004, με Α. Φλιάτουρα), Γλωσσικές πολιτικές στις χώρες της Μεσογείου (2016).

Τα αντικείμενα των τηλεδιαλέξεων του Κύκλου «Γλώσσα, Λογοτεχνία, Γραμματισμοί» αντικατοπτρίζουν τους θεωρητικούς προσανατολισμούς του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία», στο οποίο η μελέτη της γλώσσας και της γλωσσικής επιτέλεσης στα κοινωνικά της συγκείμενα, στη βάση θεωρητικών προσεγγίσεων τόσο από τη θεωρητική γλωσσολογία όσο και από την κειμενογλωσσολογία, την κοινωνιογλωσσολογία και την κριτική ανάλυση λόγου, τροφοδοτεί και στηρίζει θεωρητικά αφενός τη μελέτη πτυχών της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας και της παιδαγωγικής των γραμματισμών και αφετέρου τη θεωρητικά προσανατολισμένη μελέτη της λογοτεχνίας, τη μελέτη της σχέσης της λογοτεχνίας με τα κοινωνικά και πολιτισμικά της συγκείμενα και τη μελέτη των λογοτεχνικών γραμματισμών. Το Πρόγραμμα δέχεται αιτήσεις εισαγωγής ως τις 25 Μαΐου 2021.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


88