Γραπτή εξέταση για πλήρωση 4 θέσεων λειτουργών Ανοικού Πανεπιστημίου Κύπρου


Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ότι η γραπτή εξέταση για τις τέσσερις (4) μόνιμες θέσεις Λειτουργών Πανεπιστημίου του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου θα γίνει το Σάββατο, 10 Ιουλίου 2021 και ώρα 9:00 π.μ.-11:30 π.μ. στο χώρο της Διεθνούς Κρατικής Έκθεσης Κύπρου, Γεωργίου Σεφέρη 1 (Βόρεια Είσοδος) και Ηλία Παπακυριακού 48 (Ανατολική Είσοδος), 2415 Έγκωμη, Λευκωσία. Οι υποψήφιοι που έχουν καταβάλει το εξεταστικό τέλος έχουν ενημερωθεί με γραπτή επιστολή μέσω του η- ταχυδρομείου που είχαν δηλώσει στην αίτησή τους.

Comments (0)

Add a new comment:


Newsletter


418