Παρουσίαση αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου του Κυπριακού Κέντρου Αλγοριθμικής Διαφάνειας


 Στην Τελετή Ολοκλήρωσης, η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής

Τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου του Κυπριακού Κέντρου Αλγοριθμικής Διαφάνειας (Cyprus Center for Algorithmic Transparency – CyCAT), το οποίο εδρεύει στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), θα παρουσιαστούν την 1η Δεκεμβρίου 2021 σε ειδική Τελετή Ολοκλήρωσης, η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.

Το ερευνητικό κέντρο CyCAT ιδρύθηκε το 2018 και λειτουργεί με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Horizon 2020 – Twinning της Ε.Ε. Αποτελεί σημαντική προστιθέμενη αξία στην ερευνητική υποδομή της Κυπριακής Δημοκρατίας και έχει θέσει ως κύριους στόχους του την καλλιέργεια καινοτομίας, την προώθηση του ψηφιακού εγγραμματισμού (digital literacy) και τη διεξαγωγή διεπιστημονικής έρευνας για την κατανόηση της φύσης  των κοινωνικών και πολιτισμικών προκαταλήψεων και μεροληψιών (algorithmic biases) σε συστήματα πρόσβασης στην πληροφορία. 

Στο CyCAT συμμετέχουν, επίσης, τα πανεπιστήμια Sheffield, Edinburgh, Trento και Haifa. Επικεφαλής του ερευνητικού κέντρου είναι η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο ΑΠΚΥ Jahna Otterbacher. Η ερευνητική ομάδα του CyCAT, μαζί με τους εταίρους της, θα παρουσιάσουν στην κλειστή –λόγω των μέτρων περιορισμού της πανδημίας της νόσου covid19– τελετή ολοκλήρωσης τα αποτελέσματα των ερευνών τους σε δύο στρογγυλά τραπέζια. Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες διαθέτουν αλγοριθμική παιδεία και δεξιότητες ψηφιακού εγγραμματισμού και ποιες συνέπειες (θετικές ή αρνητικές) θα έχει στην καινοτομία η αυξημένη εποπτεία των αλγοριθμικών διαδικασιών; Συμμετέχουν οι: Καθηγ. Μιχαλίνος Ζεμπύλας (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου), Αναπλ. Καθηγ. Μιράντα Χρίστου (Πανεπιστήμιο Κύπρου), Δρ. Frank Hopfgartner (Senior Lecturer, The University of Sheffield), Δρ. Αθηνά Μιχαηλίδου (Διευθύντρια, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου), Καθηγ. Michael Rovatsos (Deputy Vice Principal of Research, Director of the Bayes Centre, University of Edinburgh), Καθηγ. Tsvi Kuflik (The University of Haifa), Καθηγ. Fausto Giunchiglia (The University of Trento), Δρ. ΧριστίναΟρφανίδου (Senior Manager, Head of Data and Artificial Intelligence Lab, PwC Cyprus).

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


187