Το ΑΠΚΥ συντονίζει νέο ερευνητικό έργο


Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) εξασφάλισε νέα ερευνητική χρηματοδότηση και για τα επόμενα δύο χρόνια (12/2021-12/2023) θα συντονίζει την υλοποίηση του ερευνητικούέργου με τίτλο «Tackling the challenges of the European Education Area by building resilient, inclusive and forward-looking training to upskill HED students face the transformations in digital culture with new e-skills, intercultural and entrepreneurial competences»(ακρωνύμιο: Pact4Skills). Το έργο χρηματοδοτείται με προϋπολογισμό περίπου €323.000 από το Πρόγραμμα Erasmus+ (δράση: Στρατηγικές Συμπράξεις) και υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ψηφιακή Εκπαίδευση 2021-2027 αφού θέτει στο επίκεντρό του τη διασύνδεση της ανώτατης εκπαίδευσης και της μη τυπικής κατάρτισης με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας για έναν ακόμη πιο ανταγωνιστικό πολιτιστικό τομέα.

Ειδικότερα, το έργο Pact4Skills έχει διττό στόχο. Αφενός τη διερεύνηση των αναγκών σε βασικές εγκάρσιες δεξιότητες (π.χ. ψηφιακός γραμματισμός, κριτική σκέψη και ικανότητα) και σε δεξιότητες επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς, ώστε οι πολιτιστικοί φορείς να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα του. Αφετέρου, στόχο έχει την επιμόρφωση των φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (μέσα από προγράμματα σπουδών ή/και προγράμματα μη τυπικής μάθησης) στην παραγωγή ψηφιακού πολιτισμού που μπορεί να αποτελέσει γέφυρα μεταξύ των πολιτιστικών φορέων και των ψηφιακών βιομηχανιών. Με τη διερεύνηση των αναδυόμενων αναγκών των πολιτιστικών οργανισμών και τη διασύνδεσή τους με τον τομέα της εκπαίδευσης, το Pact4Skills επιδιώκει να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό της αγοράς εργασίας στα πεδία του πολιτισμού και των δημιουργικών βιομηχανιών.

Την κοινοπραξία του έργου αποτελούν, πέραν του ΑΠΚΥ που συντονίζει με ερευνητική ομάδα του Μεταπτυχιακού προγράμματος «Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη» (Αναπλ. Καθηγ. Γεώργιος Παπαϊωάννου, Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος, Δρ Δωροθέα Παπαθανασίου–Τσουρτ, Μέλος ΣΕΠ), οι εξής εταίροι: Cergy Paris Université (Γαλλία), Telavi State University (Γεωργία), Stichting for Education on Agility Liberating Structures (Ολλανδία), Comunità Montana Alto Basento (Ιταλία) και Artifactory (Ελλάδα).

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


191