Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνει γραπτές εξετάσεις


Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ότι θα διεξάγει τις ακόλουθες γραπτές εξετάσεις:

ΘΕΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΉΣ

 

Λειτουργός Πανεπιστημίου στα θέματα «ΝΟΜΙΚΑ»

10/12/2022

12:00 - 14:00

Πανεπιστημιούπολη του Πανεπι- στημίου Κύπρου ΧΩΔ 02, 113.

Λειτουργός Πανεπιστημίου στα θέματα «ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ»

26/11/2022

9:00 - 11:30

Διεθνής Κρατική Έκθεση Κύπρου, Hall A και Hall B.

 

Βοηθός Μηχανογράφησης

02/12/2022

16:00 - 18:00

Πανεπιστημιούπολη του Πανεπι- στημίου Κύπρου ΧΩΔ 02, Β109.

 

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

10/12/2022

9:00 - 11:15

Πανεπιστημιούπολη του Πανεπι- στημίου Κύπρου ΧΩΔ 02, 113.

Οι υποψήφιοι που έχουν καταβάλει το εξεταστικό τέλος έχουν ενημερωθεί με γραπτή επιστολή μέσω του η- ταχυδρο- μείου που είχαν δηλώσει στην αίτησή τους 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


616