Ακύρωση προκηρύξεων κενών θέσεων στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου


Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου αποφάσισε όπως προχωρήσει με ακύρωση των προκηρύξεων που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

  • Ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2022, αρ. γνωστοποίησης 1004, 1005 Τμήμα Α, σελίδα 1518 μέχρι τη σελίδα 1521 και αφορά στις προκηρύξεις για πλήρωση κενών θέσεων Λειτουργών Πανεπιστημίου στα αντικείμενα Δίκτυα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεκπαίδευσης.
  • Ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2021, αρ. γνωστοποίησης 993 Τμήμα Α, σελίδα 1378 μέχρι τη σελίδα 1380 και αφορά στη προκήρυξη μίας (1) κενής οργανικής θέσης στη βαθμίδα του Λέκτορα ή/και Επίκουρου Καθηγητή, στη γνωστική περιοχή: Λογιστική και Χρηματοοικονομική.Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


530