Χρηματοδότηση μελέτης συνεργατών του ΑΠΚΥ για το κυπριακό νερόφιδο


Ο Ευρωπαϊκός Ερπετολογικός Σύνδεσμος (Societas Europaea Herpetologica - SEH) θα χρηματοδοτήσει μελέτη του Δρος Σάββα Ζώτου, επιστημονικού συνεργάτη του Εργαστηρίου Διαχείρισης Χερσαίων Οικοσυστημάτων του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, και της Μαριλένας Σταματίου, απόφοιτου του Μεταπτυχιακού προγράμματος «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος» και μεταπτυχιακής συνεργάτιδας στο Εργαστήριο, η οποία αφορά στην παρακολούθηση του πληθυσμού του Κυπριακού νερόφιδου στην περιοχή Παραλιμνίου.

To ερευνητικό έργο με τίτλο «Monitoring the population of the endemic Cyprus grass snake at Paralimni lake», το οποίο έλαβε τη χορηγία του SHE, θα αρχίσει τον Μάρτιο του 2023 και έχει διάρκεια 10 μήνες. Στόχος είναι η συστηματική παρακολούθηση του πληθυσμού του ενδημικού υποείδους κυπριακού νερόφιδου (Natrix natrix cypriaca) στην περιοχή του Παραλιμνίου, ένα εγχείρημα που δεν έχει επιχειρηθεί για πάνω από 15 χρόνια. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο και μοναδικό είδος φιδιού, το οποίο είναι αυστηρά προστατευόμενο, και απαντάται στην περιοχή του Παραλιμνίου και σε περιοχές της οροσειράς του Τροόδους. Οι γνώσεις για τη βιολογία, την οικολογία και την κατάσταση των πληθυσμών του είναι αρκετά περιορισμένες. Επιπρόσθετα, ο πληθυσμός του στην περιοχή του Παραλιμνίου απειλείται από πλήθος ανθρωπογενών πιέσεων (π.χ. οικιστική ανάπτυξη, κατακερματισμός οικοσυστημάτων, εναπόθεση σκουπιδιών και ρύπανση υγροτόπων). Τα αποτελέσματα της μελέτης των Ζώτου και Σταματίου αναμένεται να εμπλουτίσουν σημαντικά την υπάρχουσα γνώση για το κυπριακό νερόφιδο, παρέχοντας παράλληλα στοιχεία στις αρμόδιες αρχές για καλύτερη προστασία και διαχείριση του είδους.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


258