ΑΠΚΥ: Προγράμματα σπουδών της νέας ελληνικής γλώσσας


Θεωρητικό υπόβαθρο, μεθοδολογικές διαστάσεις, καινοτομίες, προβληματισμοί

Με το θέμα «Προγράμματα σπουδών της νέας ελληνικής γλώσσας: θεωρητικό υπόβαθρο, μεθοδολογικές διαστάσεις, καινοτομίες, προβληματισμοί» συνεχίζεται την Παρασκευή 26 Μαΐου 2023 ο 4ος Κύκλος Τηλεδιαλέξεων με τίτλο «Γλώσσα, Λογοτεχνία, Γραμματισμοί», τον οποίο διοργανώνει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ). Ομιλητής στη διαδικτυακή εκδήλωση είναι ο Δρ Θανάσης Μιχάλης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Η διάλεξη θα αρχίσει στις 19:00 και θα μεταδοθεί διαδικτυακά μέσω των εργαλείων τηλεκπαίδευσης του ΑΠΚΥ στον σύνδεσμο https://tinyurl.com/w83nj23j

Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται η φιλοσοφία και το θεωρητικό υπόβαθρο των προγραμμάτων σπουδών της νέας ελληνικής γλώσσας για το γυμνάσιο (σε σχέση με τη φύση της γλώσσας και τη γλωσσική κατάκτηση) και, στη συνέχεια, αναλύονται η στοχοθεσία των προγραμμάτων, το περιεχόμενο και η μεθοδολογία της διδασκαλίας, ενώ καταγράφονται και οι διαστάσεις του προγράμματος σε σχέση με βασικές αρχές με άξονα τις οποίες σχεδιάστηκαν όλα τα προγράμματα σπουδών (διαφοροποιημένη διδασκαλία, συμπερίληψη). Τέλος, επιχειρείται μία συζήτηση για τον ρόλο του προγράμματος στη σύγχρονη γλωσσική διδασκαλία.

Ο Αθανάσιος Μιχάλης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ με αντικείμενο τη μεθοδολογία διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στην καλλιέργεια πρακτικών λειτουργικού / κριτικού γραμματισμού, την ανάλυση των γλωσσικών λαθών, την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία της γλώσσας, την ανάλυση του γλωσσο-εκπαιδευτικού λόγου και την κειμενική διάσταση της γραμματικής. Έχει μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων σχετικών με τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του σε περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και συλλογικούς τόμους.


Τα αντικείμενα των τηλεδιαλέξεων αντικατοπτρίζουν τους θεωρητικούς προσανατολισμούς του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία», στο οποίο η μελέτη της γλώσσας και της γλωσσικής επιτέλεσης στα κοινωνικά της συγκείμενα τροφοδοτεί και στηρίζει θεωρητικά τη μελέτη πτυχών της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας και της παιδαγωγικής των γραμματισμών καθώς και τη θεωρητικά προσανατολισμένη μελέτη της λογοτεχνίας και των λογοτεχνικών γραμματισμών. Το Πρόγραμμα – με σημαντική έκπτωση (≈40%) στο κόστος φοίτησης, δέχεται αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 ως τις 30 Μαΐου 2023.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


386