Διευρύνεται η στρατηγική συνεργασία Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και Κέντρου Αριστείας CYENS


Συμφωνία συνεργασίας με στόχο την ανάπτυξη κοινών δράσεων στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας υπέγραψαν στις 30 Μαΐου 2023 το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) και το Κέντρο Αριστείας CYENS. Το Μνημόνιο Συναντίληψης υπέγραψαν ο Πρύτανης του ΑΠΚΥ, Καθηγητής Πέτρος Πασιαρδής και o Πρόεδρος του Συμβουλίου του CYENS και Δήμαρχος Λευκωσίας, κ. Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης. Το ΑΠΚΥ είναι ιδρυτικό μέλος του CYENS, το οποίο λειτουργεί στην Κύπρο με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Horizon 2020, ως κοινοπραξία μεταξύ του Δήμου Λευκωσίας (συντονιστής), του Ινστιτούτου Πληροφορικής Max Planck (Γερμανία), του University College London (Ηνωμένο Βασίλειο), του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και του ΑΠΚΥ.

Σκοπός του Μνημονίου είναι να τεθεί το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών για την ανάπτυξη ερευνητικών προτάσεων γύρω από θέματα επιστημών, τεχνολογίας και καινοτομίας, την ανάπτυξη ερευνητικών δράσεων μεταξύ ερευνητικών ομάδων του ΑΠΚΥ και του CYENS, την ενίσχυση της προσφοράς εξ αποστάσεως προγραμμάτων και μαθημάτων, την ανταλλαγή ερευνητών, τη συνδιοργάνωση επιστημονικών και άλλων εκδηλώσεων, καθώς και την αξιοποίηση των εργαστηρίων του Κέντρου Αριστείας CYENS από την κοινότητα του ΑΠΚΥ και αντίστροφα.

Η συμφωνία συνεργασίας υπεγράφη στην παρουσία του Αντιπρύτανη του ΑΠΚΥ Καθηγητή Βάιου Λιαπή, του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών του Πανεπιστημίου κ. Χριστόφορου Χριστοδουλίδη και του Γενικού Διευθυντή του Κέντρου Αριστείας CYENS Καθηγητή Γιώργου Χρυσάνθου. Ερευνητικές ομάδες του CYENS διευθύνονται από μέλη ΔΕΠ του ΑΠΚΥ και συγκεκριμένα τον Αναπληρωτή Καθηγητή Λοΐζο Μιχαήλ (Socially-Competent Robotic and Agent Technologies) και την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Jahna Otterbacher (Fairness and Ethics in AI - Human Interaction).
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1810