Το Ανώτατο ακύρωσε πρωτόδικη απόφαση κατά του ΥΠΠΑΝ, της ΕΕΥ και Γ Δ. του ΥΠΠΑΝ


Το Ανώτατο Δικαστήριο μετά από έφεση της Δημοκρατίας, ακύρωσε πρωτόδικη απόφαση, με την οποία είχε δεκτή η προσφυγή του ………………….Στυλιανίδη κατά της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας  και του Υπουργείου Παιδείας επειδή στους καταλόγους διοριστέων που είχαν αναρτηθεί το 2010-11 δεν περιλαμβανόταν η ειδικότητα της πολιτικής αγωγής.   

Σύμφωνα με την απόφαση:  

ΜΑΛΑΧΤΟΣ, Δ.: Οι διορισμοί εκπαιδευτικών γίνονται από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, Ε.Ε.Υ., σύμφωνα με τις ανάγκες που υποβάλλονται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.  Οι διορισθέντες επιλέγονται από καταλόγους (πίνακες) που καταρτίζει η Ε.Ε.Υ. βάσει των πιο πάνω αναγκών.  Οι ανάγκες των εν χρήσει αναλυτικών προγραμμάτων και κατ΄ επέκταση οι διορισμοί εκπαιδευτικών καλύπτονται από τους υφιστάμενους καταλόγους διοριστέων

Το μάθημα της πολιτικής αγωγής διδασκόταν στη μέση εκπαίδευση και πριν από το σχολικό έτος 2010-2011.  Όταν στις 26.2.2010 αναρτήθηκαν οι κατάλογοι διοριστέων καθηγητών για το σχολικό έτος 2010-2011, στις διάφορες ειδικότητες δεν περιλαμβανόταν ειδικότητα πολιτικής αγωγής.

Η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ήταν όπως το συγκεκριμένο μάθημα συνεχίσουν να διδάσκουν καθηγητές φιλόλογοι, όπως συνέβαινε και τα προηγούμενα σχολικά έτη.  Επομένως, οι ανάγκες θα καλύπτονταν με διορισμούς από τον κατάλογο των φιλόλογων.

Ο Εφεσίβλητος, που είναι κάτοχος πτυχίου πολιτικής επιστήμης του Πανεπιστημίου Κύπρου, προσέφυγε στο Δικαστήριο ζητώντας απόφαση ότι η μη έκδοση καταλόγου διοριστέων καθηγητών στην ειδικότητα της πολιτικής αγωγής ή και πολιτικών επιστημών, όπως το έθεσε, από τον οποίο να γίνονται οι διορισμοί καθηγητών για τη διδασκαλία του μαθήματος της πολιτικής αγωγής στα σχολεία μέσης εκπαίδευσης, ήταν παράνομη, αντισυνταγματική και άκυρη και ότι θα έπρεπε εκδοθεί τέτοιος κατάλογος.   Περαιτέρω, ζήτησε απόφαση ότι η δημοσίευση των καταλόγων διοριστέων καθηγητών μέσης εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2010-2011 χωρίς τη συμπερίληψη καταλόγου διοριστέων καθηγητών στην ειδικότητα της πολιτικής αγωγής ή και πολιτικών επιστημών ήταν παράνομη, αντισυνταγματική, άκυρη και χωρίς κανένα νομικό αποτέλεσμα.

--------------------------------------------------------------------------------- 

Εφόσον, η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ήταν το μάθημα της πολιτικής αγωγής να διδάσκουν καθηγητές φιλόλογοι, οι ανάγκες θα καλύπτονταν με διορισμούς από τον Κατάλογο των φιλόλογων και δεν δημιουργήθηκε η ανάγκη να εκδοθεί άλλος κατάλογος.  Συνακόλουθα, δεν υπήρξε παράλειψη της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας να εκπληρώσει υποχρέωση που της επιβάλλεται από το Νόμο.

Κατά συνέπεια η έφεση πετυχαίνει και η πρωτόδικη απόφαση ακυρώνεται.

Τα έξοδα της έφεσης ύψους €2.500 και τα έξοδα της πρωτόδικης διαδικασίας, όπως θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο, πλέον το ΦΠΑ εάν υπάρχει, επιδικάζονται υπέρ των Εφεσειόντων και εναντίον του Εφεσίβλητου.

Ολόκληρη η ενδιαφέρουσα απόφαση στο πιο κάτω έγγραφο: 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ vs ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1613