ΑΠΚ: Προκήρυξη δράσεων κινητικότητας φοιτητών Erasmus για σπουδές/πρακτική άσκηση στο εξωτερικό


Το Γραφείο Erasmus του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει την προκήρυξη υποτροφιών για τις 2 δράσεις κινητικότητας Erasmus για φοιτητές του Πανεπιστημίου, για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014:

 • Κινητικότητα φοιτητών για περίοδο πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό (ErasmusStudentMobilityforPlacementsSMP)
  Στο παρόν στάδιο υπάρχουν διαθέσιμες πέντε (5) θέσεις κινητικότητας για πρακτική άσκηση. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 30 Αυγούστου 2013
  Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και λεπτομέρειες για τη διαδικασία και τα σχετικά έντυπα: ΕΔΩ
 • Κινητικότητα φοιτητών για περίοδο σπουδών στο εξωτερικό (ErasmusStudentMobilityforStudiesSMS)
  Δύο (2) θέσεις κινητικότητας για σπουδές στο εξωτερικό είναι διαθέσιμες για τους φοιτητές του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 30 Αυγούστου 2013
  Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και λεπτομέρειες για τη διαδικασία και τα σχετικά έντυπα: ΕΔΩ

Σε τι θα ωφελήσει η κινητικότητα Erasmus;
Το πρόγραμμα Erasmus προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία:

 • να ζήσουν για ένα διάστημα στην Ευρώπη, να γνωρίσουν νέους πολιτισμούς και κουλτούρες, και να μάθουν ξένες γλώσσες,
 • να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να ανοίξουν νέους δρόμους για τη συνέχεια των σπουδών τους εκτός Κύπρου,
 • να εφοδιαστούν με διεθνή εμπειρία και υψηλή εξειδίκευση,
 • να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία σχετική με το αντικείμενο σπουδών τους,
 • να γνωρίσουν το εκπαιδευτικό σύστημα άλλων χωρών, και
 • να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους και τις προοπτικές εργοδότησής τους.
  Περισσότερες πληροφορίες:
  Γραφείο Erasmus
  Υπηρεσία Διεθνούς Συνεργασίας και Διασφάλισης Ποιότητας
  Τηλ.: +357 22411802 / 659
  email: [email protected]
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


53