Γραπτές Εξετάσεις για πρόσληψη στην Αστυνομία και Πυροσβεστική 2020


Σε σχέση με τη γνωστοποίηση με Αριθμό 169, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με Αριθμό 5259, ημερομηνίας 14/02/2020, καθώς και τη γνωστοποίηση με Αριθμό 262 η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με Αριθμό 5267, ημερομηνίας 13/03/2020, το Συμβούλιο Προσλήψεων της Αστυνομίας, γνωστοποιεί ότι η γραπτή εξέταση για πρόσληψη στην Αστυνομία και Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία ήταν προγραμματισμένη για τις 21/03/2020 και αναβλήθηκε λόγω Covid-19, θα διεξαχθεί το Σάββατο, 29.08.2020 και ώρα 8 π.μ. σε εξεταστικά κέντρα στη Λευκωσία και Λεμεσό.

  1. Για πληροφορίες ολόκληρης της γνωστοποίησης για διεξαγωγή της γραπτής εξέτασης, καθώς και της εξεταστέας ύλης σε γενικές γραμμές να ανατρέξετε στη δημοσίευση της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας με Αριθμό 5259, ημερομηνίας 14/02/2020 με αριθμό γνωστοποίησης 169.
  2. Στους υποψηφίους θα σταλεί επιστολή, είτε ταχυδρομικώς, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία θα αναφέρεται ο τόπος και η ώρα που θα παρουσιαστούν για να λάβουν μέρος στην εξέταση. Οι υποψήφιοι που θα προσέρχονται στη γραπτή εξέταση, πρέπει να παρουσιάζουν τη σχετική επιστολή που θα τους σταλεί καθώς και το Δελτίο Ταυτότητάς τους, το οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ, όπως προνοεί η σχετική νομοθεσία.
  3. Υποψήφιος που δεν θα παραλάβει την πιο πάνω επιστολή μέχρι και τις 17.08.2020, παρακαλείται να επικοινωνήσει με το Γραφείο Προσλήψεων, Αρχηγείο Αστυνομίας, στα τηλέφωνα 22808236, 22808483 και 22808247.Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


5089