Ημερομηνία διεξαγωγής γραπτής εξέτασης και εξεταστέα ύλη σε γενικές γραμμές για πρόσληψη Ειδικών Αστυνομικών


Το Συμβούλιο Προσλήψεων της Αστυνομίας, γνωστοποιεί ότι η γραπτή εξέταση για πρόσληψη στην Αστυνομία, για πλήρωση κενών θέσεων Ειδικών Αστυνομικών οι οποίες δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με αριθμό προκήρυξης 5247, ημερομηνίας 13.12.2019, με αριθμό γνωστοποίησης 1055, θα διεξαρθεί το Σάββατο 26.09.2020 και ώρα 8 π.μ. σε εξεταστικά κέντρα στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου, όπως έρει τροποποιηθεί μέρρι σήμερα, οι υποψήφιοι που θα παρακαθίσουν στη γραπτή εξέταση θα εξεταστούν στα ακόλουθα θέματα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΕΔΩ 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


3345