Εκδόσεις: Στυλιανός Αλεξίου - Λεύκιος Ζαφειρίου Αλληλογραφία


Μία σημαντική έκδοση για τα νεοελληνικά γράμματα:

Στυλιανός Αλεξίου – Λεύκιος Ζαφειρίου Αλληλογραφίαεπιμέλεια – σχολιασμός Αφροδίτη Αθανασοπούλου, εκδόσεις Το Ροδακιό, Αθήνα 2022.

Το βιβλίο περιλαμβάνει 80 σχολιασμένες επιστολές που αντάλλαξαν ο εξέχων νεοελληνιστής Στυλιανός Αλεξίου με τον Κύπριο λογοτέχνη και σημαντικό καλβιστή Λεύκιο Ζαφειρίου στη διάρκεια σχεδόν μιας εικοσαετίας, από το 1995 έως το 2013 (έτος θανάτου του Αλεξίου). Από φιλολογικής άποψης η αλληλογραφία επικεντρώνεται στα ενδιαφέροντα και στα βιβλία των δύο επιστολογράφων, κυρίως σε αυτά που αφορούν τον Σολωμό και τον Κάλβο. Αλλά στις επιστολές αποτυπώνεται επίσης η κοινωνική ανησυχία τους, ιδιαίτερα στα χρόνια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και στην Κύπρο (2012 κ.ε.), η οποία και για τους δύο έχει βαθύτερα αίτια, που κωδικοποιούνται στη φράση “κρίση αξιών σε συνθήκες αλόγιστης ανάπτυξης”. Μέσα από τις σελίδες του τόμου διακρίνεται το σπάνιο ήθος δύο ανθρώπων των γραμμάτων με μοναδική έγνοια τους την ελληνική γλώσσα, τη λογοτεχνία και το νεοελληνικό μας πρόσωπο. Η έκδοση αποτελεί έναν φόρο τιμής στη μνήμη τους, όχι μόνο για όσα σημαντικά προσέφεραν στη νεοελληνική φιλολογία αλλά και για την ψυχική τους καλλιέργεια και τον βαθύ ανθρωπισμό τους.

Η Αφροδίτη Αθανασοπούλου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Έχει συγγράψει το βιβλίο Ιστορία και Λογοτεχνία σε διάλογο, ή Περί μυθικής και ιστορικής μεθόδου (εκδ. Επίκεντρο, 2016). Πρόσφατα κυκλοφόρησε επίσης το βιβλίο της Σχήματα λόγου: με παραδείγματα από κείμενα της ελλαδικής και κυπριακής λογοτεχνίας (εκδ. Μεταίχμιο, 2022).
Comments (0)

Add a new comment:Newsletter


239