Εξαίρεση μαθημάτων από ACCA στο Κολέγιο CDA


Σημαντική πρόσφατη επιτυχία του Κολεγίου CDA είναι η εξαίρεση μαθημάτων από το Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) των αξιολογημένων προγραμμάτων σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (4 χρόνια, συν Προαιρετικό Προπαρασκευαστικό Έτος, Πτυχίο) και στην Λογιστική (2 χρόνια, συν Προαιρετικό Προπαρασκευαστικό Έτος, Δίπλωμα).

«Η εξέλιξη αυτή συνιστά αναγνώριση του ακαδημαϊκού επιπέδου της Σχολής μας και ότι ακολουθεί τα πρότυπα των κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων.

Να σημειωθεί ότι και τα δύο  προγράμματα είναι Αξιολογημένα και Πιστοποιημένα από  τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ), και τα μαθήματα αρχίζουν στις 2 Οκτωβρίου, 2019. Τα μαθήματα διδάσκονται και σε βράδυνα μαθήματα παρέχοντας την δυνατότητα στους εργαζόμενους να τα παρακολουθήσουν.

Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις ή περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 77770232 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]».

 

 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


1055