Κολλέγιο CDA: Σπούδασε Αισθητική Φροντίδα και Άσκηση στην Προαγωγή Υγείας και Διαχείριση του Στρες


1,5 έτη, πλήρης φοίτηση ή 2 έτη, μερική φοίτηση

Το Κολέγιο CDA ανακοινώνει την συνέχιση των εγγραφών νέων φοιτητών στο καινοτόμο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Αισθητική Φροντίδα και Άσκηση στην Προαγωγή Υγείας και Διαχείριση του Στρες (Master Program in Beauty Therapy Care and Fitness for Health Promotion and Stress Management). Ο τίτλος είναι ισότιμος πανεπιστημιακού επιπέδου και Αναγνωρισμένος από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ). Επομένως, οι φοιτητές με βάση τα εισοδηματικά τους κριτήρια τυγχάνουν φοιτητικής χορηγίας μέχρι €3417. Η Γλώσσα διδασκαλίας  είναι η Ελληνική.

Το πρόγραμμα συμπληρώνει ένα μεγάλο κενό το οποίο υπήρχε στην Κύπρο, καθώς προσφέρει ακαδημαϊκή κατάρτιση με επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες. Δυνατότητα παρακολούθησης έχουν Πτυχιούχοι Αισθητικοί, Νοσηλευτές, Φυσιοθεραπευτές και Γυμναστές και απευθύνεται σε απόφοιτους κυπριακών πανεπιστημίων/ κολεγίων και ΤΕΙ Ελλάδος.

Αντικείμενο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΜΠΣ) είναι η παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων στους υποψήφιους σε ειδικεύσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της Αισθητικής Φροντίδας και Υγείας.

Στόχοι του κλάδου είναι:

      1.      Να παρέχει ειδικές γνώσεις στους φοιτητές ολοκληρωμένες γνώσεις στον τομέα της υγείας που να τους επιτρέπουν να γίνουν αποτελεσματικότεροι επαγγελματίες.

      2.      Να αναπτύξει την ικανότητα των συμμετεχόντων να λειτουργούν αποτελεσματικά σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον και να προσαρμόζονται γρήγορα στις μεταβαλλόμενες κοινωνικές, πολιτικές, νομικές,  οικονομικές και περιβαλλοντικές συνθήκες.

      3.      Να παρέχει στους φοιτητές τις εξειδικευμένες επιστημονικές θεωρίες και πρακτικές μιας ολιστικής προσέγγισης της υγείας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις  της σύγχρονης κοινωνίας.

      4.      Να ενισχύσει τις απαραίτητες δεξιότητες και την κατανόηση των σύγχρονων τάσεων, ώστε να λαμβάνουν τις πλέον τεκμηριωμένες αποφάσεις ως ειδικευόμενοι επαγγελματίες στο χώρο της αισθητικής φροντίδας, άσκησης και υγείας.

      5.      Να θέτουν, να διερευνούν και να αναπτύσσουν σύγχρονες στρατηγικές στην κατεύθυνση της ολιστικής προσέγγισης της προαγωγής υγείας.

      6.      Να ενισχύσει την ικανότητα διαχείρισης των προβλημάτων υγείας στον τομέα της αισθητικής, της διατροφής, της άσκησης και του στρες, με έμφαση στην εκπαίδευση και την παροχή συμβουλών.

    7.        Να ενδυναμώσει τους επαγγελματίες στο χώρο της υγείας με εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του κολλεγίου  http://www.cdacollege.ac.cy/  ή στον παγκύπριο αριθμό τηλεφώνου 77770232.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


304