Νέα ιστοσελίδα του CDA College


Στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης του, το Κολέγιο CDA ανακοινώνει ότι προχώρησε στη δημιουργία μιας νέας Ιστοσελίδας, διαθέσιμης σε υπολογιστές και τηλέφωνα, στην οποία μπορούν οι φοιτητές, και το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό να ενημερώνονται για τα Ακαδημαϊκά θέματα, τα Προγράμματα σπουδών, τα θέματα εισδοχής, την Φοιτητική Ζωή, την Έρευνα και το Erasmus+. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τη σελίδα https://www.cdacollege.ac.cy/  και να υποβάλλουν την αίτηση τους ή να μιλήσουν live με λειτουργό εξυπηρέτησης.

Comments (0)

Add a new comment:Newsletter


294