Συμμετοχή του Κολεγίου CDA στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+


«Social Entrepreneurship to battle Youth Social Exclusion»

Το C.D.A College συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+  με τίτλο «Social Entrepreneurship to battle Youth Social Exclusion» (2019-1-EL02-KA205-004798) από τον Οκτώβριο 2019, το οποίο στοχεύει να προσφέρει σε νέους με λιγότερες ευκαιρίες τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις για να ξεκινήσουν και να διευθύνουν τις δικές τους κοινωνικές επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα αποτελεί μια σύμπραξη πέντε ευρωπαϊκών χωρών, της Ελλάδας, της Λιθουανίας, της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας και της Κύπρου.

Την περίοδο 18-22 Ιουλίου 2022 πραγματοποιήθηκε το 5ο LTTA με τίτλο «Presentations of Virtual Businesses», όπου φορέας υποδοχής ήταν το E-School Educational Group στην Ελλάδα. Εκ μέρους του Κολεγίου μας συμμετείχαν η καθηγήτρια Νάσια Τρύφωνος, και μαζί της η Κατερίνα Χατζηκώστα. Η εν λόγω διακρατική συνάντηση είχε σκοπό την παρουσίαση των κοινωνικών επιχειρήσεων και των εικονικών κοινωνικών επιχειρήσεων που δημιούργησαν οι συμμετέχοντες με την καθοδήγηση των εκπαιδευτών τους. Κατά τη διάρκεια αυτής της πενθήμερης κατάρτισης, οι εκπαιδευόμενοι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν και να αξιολογήσουν τις δυνατότητες εφαρμογής καθώς και τα περιθώρια βελτίωσης των ιδεών τους σε ένα πραγματικό εργασιακό περιβάλλον. Επίσης, στα πλαίσια του προγράμματος επισκέφθηκαν επιτυχημένες κοινωνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. To LTTA 5 ολοκληρώθηκε με την παράδοση των πιστοποιητικών συμμετοχής σε όλους τους συμμετέχοντες.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


772