Διευκρίνιση ΕΕΥ για εξετάσεις για διαπίστωση της κατοχής της Ελληνικής ή/και της Αγγλικής γλώσσας


Στα καθοριζόμενα από ορισμένα Σχέδια Υπηρεσίας επίπεδα

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, σε συνέχεια της ανακοίνωσης της ημερ. 8.11.2016 σχετικά με το πιο πάνω θέμα, επιθυμεί να ενημερώσει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι δεν προβαίνει στη διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων για διαπίστωση του επιπέδου γνώσης της Ελληνικής ή/και Αγγλικής γλώσσας, που απαιτείται από ορισμένα Σχέδια Υπηρεσίας, όπως γινόταν παλαιότερα. Τη διοργάνωση των εν λόγω εξετάσεων διεξάγει η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ως η αρμόδια υπηρεσία.
Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι, σύμφωνα με σχετική νομολογία, όσοι ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν θέσεις προαγωγής, θα πρέπει να έχουν τεκμηριωμένη γνώση της γλώσσας στο απαιτούμενο από το οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας επίπεδο, είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων, είτε μέσω εξετάσεων, μέχρι την τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων. Κατάλογος των αποδεκτών τεκμηρίων για τα απαιτούμενα από ορισμένα Σχέδια Υπηρεσίας επίπεδα γνώσης της Ελληνικής, Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας, έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eey.gov.cy.
Πληροφορείστε, περαιτέρω, ότι η Υπηρεσία Εξετάσεων διοργανώνει γραπτή εξέταση για την Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα σε διάφορα επίπεδα, το Σάββατο, 8 Απριλίου 2017. Σχετική ανακοίνωση της Υπηρεσίας εξετάσεων έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, Υπηρεσία Εξετάσεων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.moec.gov.cy/ypexams (Υπηρεσία Εξετάσεων-Ενημέρωση).

Συμβουλεύονται όσοι επιθυμούν να τεκμηριώσουν μέσω γραπτής εξέτασης την κατοχή των γλωσσών αυτών, στα επίπεδα που απαιτούνται από τα Σχέδια Υπηρεσίας θέσεων που προτίθενται να διεκδικήσουν, να προβούν έγκαιρα στις αναγκαίες διευθετήσεις.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


138