Υποδοχή του Erasmus+ στο Δημοτικό Σχολείο Δευτεράς


    Στις 30 και 31 Οκτωβρίου 2019 το Δημοτικό Σχολείο Δευτεράς είχε την τιμή να φιλοξενήσει τέσσερις εκπαιδευτικούς από τη Ρουμανία, την Αυστρία και την Ελλάδα, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ (2019-2021), που στην Κύπρο υλοποιείται υπό την εποπτεία του Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σκοπός της επίσκεψης των εκπαιδευτικών ήταν ο λεπτομερής προγραμματισμός της συνεργασίας και των δραστηριοτήτων που θα ακολουθήσουν, τόσο στο κάθε σχολείο όσο και κατά τις 6 διακρατικές δραστηριότητες μάθησης, διδασκαλίας και κατάρτισης (language, teaching, training activities) που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια των δύο χρόνων του προγράμματος.  

 

Το σχέδιο «Παιχνίδια για ενεργητική μάθηση» - “Games for Active Learning” [G.O.A.L]

Το σχολείο μαζί με άλλα 4 σχολεία από τις προαναφερθείσες χώρες και την Ιταλία ξεκινούν μια νέα συνεργασία για την υλοποίηση του σχεδίου «Παιχνίδια για ενεργητική μάθηση» - “GamesforActiveLearning” [G.O.A.L]. Γενικός σκοπός του σχεδίου είναι η προώθηση της ενσωμάτωσης των παιδιών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες στο σχολείο, στην τοπική και στην ευρεία κοινωνία, μέσα από παιχνίδια και άλλες παιγνιώδεις δραστηριότητες. Κατά τη διάρκεια του project θα σχεδιαστούν ποικίλα εκπαιδευτικά παιχνίδια τα οποία τα σχολεία θα ανταλλάξουν μεταξύ τους. Οι μαθητές θα γνωριστούν διαμέσου των παιχνιδιών αυτών, τα οποία αναμένεται να ενεργοποιήσουν με ευχάριστο τρόπο τα κίνητρά τους για συμμετοχή, καλλιεργώντας παράλληλα κοινωνικές δεξιότητες όπως η ενσυναίσθηση, η κατανόηση και η κοινωνική αποδοχή.

Οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος επικεντρώνονται:

 • Στην ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης και της ευημερίας των μαθητών, ειδικά όσων εμπίπτουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, χρησιμοποιώντας τα παιχνίδια ως μέσο μάθησης.
 • Στην ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών σε σχέση με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δραστηριοτήτων που προάγουν την κοινωνική ενσωμάτωση, κατά τον διδακτικό και έξω-διδακτικό χρόνο.
 • Στη δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου καλών πρακτικών που υποστηρίζουν την ένταξη και τη διαπολιτισμική μάθηση καθώς και μίας κοινότητας επαγγελματικής μάθησης μεταξύ των εκπαιδευτικών των εταιρικών σχολείων.

Η φιλοσοφία, το περιεχόμενο και οι στόχοι του project με το συμβολικό ακρωνύμιο G.O.A.L.” συνάδουν με τις οριζόντιες προτεραιότητες του προγράμματος Erasmus+ που αφορούν:

 • Στην καταπολέμηση του φαινομένου της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης.
 • Στην κοινωνική και εκπαιδευτική αξία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη συμβολή της στην εργασία, τη δημιουργία, την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.
 • Στην ενίσχυση του επαγγελματικού προφίλ των εκπαιδευτικών.

Επίσημη τελετή έναρξης του προγράμματος

Η τελετή υποδοχής των εκπαιδευτικών από τα εταιρικά σχολεία αποτέλεσε και την εναρκτήρια εκδήλωση του προγράμματος στο σχολείο. Μέσα από ένα σύντομο και περιεκτικό θεατρικό δρώμενο, μαθητές της Στ΄ τάξης ανέδειξαν την ανάγκη των παιδιών για παιχνίδι, τα οφέλη για την πνευματική, ψυχική και σωματική τους υγεία καθώς και για τις διαπροσωπικές σχέσεις και κοινωνικές τους δεξιότητες. Στη συνέχεια, παιδιά από το Δημόσιο Νηπιαγωγείο Δευτεράς, υπό την καθοδήγηση της δασκάλας τους, καλωσόρισαν τους φιλοξενούμενους και το πρόγραμμα σε διάφορες γλώσσες με τραγουδάκια που διδάχτηκαν με την προσέγγιση CLIL. Η τελετή ολοκληρώθηκε με την τοποθέτηση μπαλονιών στα χρώματα των σημαιών των συνεργαζόμενων χωρών.

Η θερμή υποδοχή του σχεδίου “G.O.A.L.” από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του Δημοτικού Σχολείου Δευτεράς είναι ενδεικτική της μεγάλης σημασίας που έχουν τέτοιας μορφής εκπαιδευτικά προγράμματα για τις σχολικές μονάδες, όπως και της αξίας τους για την ολόπλευρη ανάπτυξη παιδιών και ενηλίκων σε ένα ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον μάθησης. 
Comments (1)

 1. Μάριος Δρουσιώτης:
  Nov 08, 2019 at 05:44 PM

  Συγχαρητήρισ σε όσους συνέβαλαν στην υλοποποίηση αυτού του σημαντικού έργου.


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter743