Δημοτικό Ασωμάτου: Προκήρυξη θέσης για πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας


Το Δημοτικό Σχολείο Ασωμάτου, προκηρύσσει θέση για πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας για παροχή βοηθητικού παιδαγωγικού έργου για την περίοδο από 25/11/2019 μέχρι τον Ιούνιο 2020. Η πρόσληψη αφορά 35 διδακτικές περιόδους τη βδομάδα.

Απαιτούμενα προσόντα:

● Πτυχίο Παιδαγωγικών ή συναφούς κλάδου.

Εξειδίκευση στην ψυχολογία, θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους  στο e-mail του σχολείου: [email protected]  μέχρι την Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2019.

Η πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη θα περιλαμβάνει και συνέντευξη των ενδιαφερομένων από επιτροπή του σχολείου.

Η αντιμισθία του Σχολικού Συνεργάτη καθορίζεται στα 5 (πέντε) ευρώ για κάθε διδακτική περίοδο (1 διδακτική περίοδος = 40'). Η εργοδότηση θα ακολουθεί τους όρους εντολής του σχετικού συμβολαίου αγοράς υπηρεσιών μεταξύ αυτού και του σχολείου.

Τα ακριβή καθήκοντα και διδακτικές περίοδοι απασχόλησης θα καθορίζονται από το σχολείο ανάλογα με τις ανάγκες.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter396