Γ' Δημοτικό Καϊμακλίου ΚΒ: Επίσκεψη στο Δημαρχείο της Λειρία στο πλαίσιο του Εrasmus +


Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Εrasmus +, το Γ' Δημοτικό Καϊμακλίου ΚΒ συντονίζει το project με τίτλο "Cultural heritage an inclusive path for participation and exchange in Europe."

Στα πλαίσια αυτού πραγματοποιήθηκε συνάντηση δραστηριοτήτων με αντιπροσώπους όλων των σχολείων που συμμετέχουν, στην Πορτογαλία στην πόλη Λειρία. Εκεί στις 5 Νοεμβρίου τα μέλη του προγράμματος έγιναν δεκτά στο Δημαρχείο της πόλης όπου συνάντησαν το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Carlos Palheira.Είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν μαζί του και να τον πληροφορήσουν για το πρόγραμμα. Όλοι συμφώνησαν πως τα παιδιά είναι το μέλλον της Ευρώπης και άρα το σημαντικό κομμάτι του προγράμματος.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


605