Β Δημοτικό Τσερίου: Προκήρυξη θέσης για πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη


Το Δημοτικό Σχολείο Τσερίου Β' προκηρύσσει θέση για πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη για παροχή βοηθητικού παιδαγωγικού έργου για τη σχολική χρονιά 2019-2020.

Απαιτούμενα προσόντα:

Πτυχίο Παιδαγωγικών, Πτυχίο Ψυχολογίας ή άλλου συναφούς κλάδου.

Τα πιο κάτω θα θεωρηθούν επιπρόσθετα προσόντα:

  1.  Προηγούμενη πείρα σε θέση Σχολικού Συνεργάτη
  2.  Ειδικά προσόντα σε Ειδική Εκπαίδευση

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν στο σχολείο το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι την Τρίτη 19/11/2019, η ώρα 12:00 το μεσημέρι, προσωπικά στη διεύθυνση Αναλυόντα 17, 2480 Τσέρι ή στο email [email protected] ή στο fax 22382746. Πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη θα περιλαμβάνει και συνέντευξη των ενδιαφερομένων από επιτροπή του σχολείου. Σχετικά με την ώρα θα ενημερωθείτε προσωπικά.

Η αντιμισθία του Σχολικού Συνεργάτη καθορίζεται στα 5 ευρώ για κάθε διδακτική περίοδο (1 διδακτική περίοδος = 40'). Η εργοδότηση θα ακολουθεί τους όρους εντολής του σχετικού συμβολαίου αγοράς υπηρεσιών μεταξύ αυτού και του σχολείου.

Τα ακριβή καθήκοντα και διδακτικές περίοδοι απασχόλησης θα καθορίζονται από το σχολείο ανάλογα με τις ανάγκες.

ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


1569