Α΄Δημοτικό Τραχωνίου: Προκήρυξη θέσης για πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη


Το Α΄Δημοτικό Τραχωνίου προκηρύσσει θέση για πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη για παροχή εκπαιδευτικού - παιδαγωγικού έργου .

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν στο Σχολείο τα ακόλουθα δικαιολογητικά μέχρι την Τρίτη , 26  Νοεμβρίου 2019, η ώρα 12:00 το μεσημέρι.
1. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
2. Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου σε  επιστημονικό πεδίο σχετικό  με την εκπαίδευση
3. Βεβαίωση λευκού ποινικού μητρώου
4. Βεβαίωση σύμφωνα με τον περί πρόσληψης και καταπολέμησης της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας νόμο

Η διαδικασία πρόσληψης Σχολικού Συνεργάτη θα περιλαμβάνει και συνέντευξη των ενδιαφερομένων από Επιτροπή του Σχολείου.
Η εργοδότηση θα πραγματοποιείται καθημερινά από Δευτέρα – Παρασκευή, από η ώρα 07:30 – 13:05, δηλαδή 35 περιόδους εβδομαδιαίως. Η αντιμισθία του Σχολικού Συνεργάτη καθορίζεται στα 5 (πέντε) ευρώ, ακαθάριστα, για κάθε 40λεπτη περίοδο. Η εργοδότηση θα ακολουθεί τους όρους εντολής του σχετικού συμβολαίου αγοράς υπηρεσιών μεταξύ αυτού και του Σχολείου.
Τα  καθήκοντα του Σχολικού Συνεργάτη θα καθορίζονται από το Σχολείο ανάλογα με τις ανάγκες.
Προηγούμενη  εμπειρία  στη θέση αποτελεί επιπρόσθετο προσόν.

Για πληροφορίες:

Τηλ.: 25694840
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter383