Δημοτικό Σχολείο Χρυσελεούσας ΚΒ΄: Προκήρυξη θέσης για πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη


Για Εναλλακτικό Πρόγραμμα Φοίτησης Μαθητών

Το Δημοτικό Σχολείο Χρυσελεούσας ΚΒ΄προκηρύσσει θέση για πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη, για παροχή βοηθητικού παιδαγωγικού έργου στο σχολείο, για την περίοδο από Ιανουάριο 2020 μέχρι  και Ιούνιο 2020. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέχρι τις 16/12/2019 να προσκομίσουν στη γραμματεία του σχολείου σε κλειστό φάκελο  ή να  αποστείλουν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του σχολείου ([email protected]) τα ακόλουθα:

  1.  Πανεπιστημιακό Πτυχίο  Παιδαγωγικών ή συναφούς κλάδου. [Επιπρόσθετα προσόντα θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα]
  2. Βιογραφικό σημείωμα
  3. Βεβαίωση Λευκού Ποινικού Μητρώου (τελευταίων δυο μηνών)
  4. Βεβαίωση σύμφωνα με τον περί πρόληψης και καταπολέμησης της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας νόμο. (τελευταίων δυο μηνών)

 Η πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη θα περιλαμβάνει και συνέντευξη των ενδιαφερομένων από επιτροπή του σχολείου.

Η αντιμισθία του Σχολικού Συνεργάτη καθορίζεται στα 5 (πέντε) ευρώ για κάθε 40λεπτη περίοδο για 7 διδακτικές περιόδους την ημέρα. Η εργοδότηση θα ακολουθεί τους όρους εντολής του σχετικού συμβολαίου αγοράς υπηρεσιών, μεταξύ αυτού και του σχολείου.

Τα ακριβή καθήκοντα του Σχολικού Συνεργάτη θα καθορίζονται από το σχολείο, ανάλογα με τις ανάγκες. Αυτά γνωστοποιούνται γραπτώς στο Εγχειρίδιο για Το Εναλλακτικό Πρόγραμμα Φοίτησης και ο Ρόλος του Σχολικού Συνεργάτη.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

ygeia news rss

525